• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Electrical engineering

Mode of study Title obtained Period of study Language of instruction Place of classes Minimum number of credits (Polish students) Admission limit
Full-time Bachelor of Science 3,5 years /
7 semesters
English Gliwice 60 out of 150 max. 30

Faculty of Electrical Engineering
Gliwice, 2 Bolesława Krzywoustego St,
phone 32 237 16 25
e-mail: we_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • nagrody i wyróżnienia: jakość kształcenia na kierunku została wyróżniona najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, eksploatacji systemów elektrycznych oraz języków
 • Posiadają umiejętności w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu.
 • Znają również podstawy prawa dla inżynierów, zasady organizacji i ekonomiki produkcji, a także zarządzania.
 • Studia te łączą współczesną elektrotechnikę z zagadnieniami elektroniki, automatyki, techniki mikroprocesorowej oraz informatyki, przy uwzględnieniu wymogów ekonomii i zarządzania.
 • Absolwenci kierunku elektrotechnika są przygotowani do samodzielnego prowadzenia prac studialnych, projektowych, inżynierskich i organizacyjnych. Mogą podjąć pracę w instytucjach naukowych.
 • Obecnie zaliczają się do grupy najbardziej poszukiwanych i opłacanych specjalistów. Czekają na nich miejsca pracy w energetyce, przemyśle, a także w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) lub z końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Today’s world was created thanks to universal access to electricity. Electrical Engineering is the knowledge of how electricity is produced, transmitted, converted and used. The world of tomorrow will only be created thanks to electrical engineering. Electrical Engineering is your knowledge of technologies related to power plants, renewable energy sources, service industry and industrial production, control and programming. We will teach you how to design, operate, supervise, service, build and protect everything that uses electricity. We have been doing this successfully since 1945.

Our graduates of Electrical Engineering, as engineers, have the greatest employment opportunities and are not in danger of having to change their profession for the rest of their lives. Studying Electrical Engineering will give you a job in any branch of industry or services, because electricity is used in every area of production, so its constant supply and protection are necessary. Many employers do not wait for graduates of Electrical Engineering, but offer our students a job during studies. The future is new technologies and new applications of electricity, which poses new challenges for engineers. There will be more and more interesting jobs connected with our course.

Graduates of Electrical Engineering:

 • have knowledge in the field of electrical engineering, power engineering, power electronics, measurements in industry, automation and programming, robotics, analog and digital electronics, operation of electrical systems, electric vehicles, energy accumulation,
 • have skills in the field of designing, constructing, building and operating devices, electrical machines, power systems, including intelligent ones, and know how to protect electrical systems, machines and installations in various fields of modern industry,
 • they learn the principles of organization and economics of production, operation and management.

Each of our diploma paths will prepare you for work in the industry. Each of our students undergoes professional practice. You can participate in numerous industrial internships. Our partners include: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., TAURON Polska Energia S.A., Stellantis, APA Group, Rockwell Automation, Aiut, Electroinstal. Thanks to the high competences of our students, the completed internships often become a pass for their further cooperation with the above-mentioned companies.

Graduates of Electrical Engineering are prepared to independently conduct study projects, design, engineering and organizational work. They have the competence to occupy managerial positions. They can also work in scientific institutes. Graduates of Electrical Engineering are the most sought-after and well-paid specialists on the market. There are jobs waiting for them in traditional and renewable energy, all branches of industry, numerous Polish and foreign enterprises.

Graduating from Electrical Engineering allows you to obtain building qualifications in the installation specialty in the field of electrical and power networks, installations and devices. In addition, it is possible to obtain additional qualification certificates entitling to operate and supervise equipment, installations and power networks. These advantages mean that a wide range of professional opportunities appears before the graduate.

Graduates of the field find employment both in Poland and abroad. Many of them hold managerial positions. As part of the cooperation of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology and the research tasks carried out, we meet many of our graduates who are leaders of their companies. A natural consequence of completing first-cycle studies is the continuation of education at second-cycle studies, which proves the attractiveness of this field of study.

“I started this course with fear, I didn’t know if I could handle it. I do not regret! Now I can develop professionally. During my studies, I met many people with whom I now work and develop. I recommend!”

“I wanted to continue family traditions, everyone motivated me. They were right! Our company is thriving, and the technologies and solutions learned by me during the studies allowed for the development of the business profile.”

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Electrical engineering

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Elektryczny

Font Resize
Contrast