• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Elektronika i telekomunikacja

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 45 na 150 max. 60

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 237 26 18, 32 237 17 98
e-mail: eit_waei_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier

Z urządzeniami elektronicznymi spotykamy się na każdym kroku. Jednak elektronika to również zaawansowane sterowniki mikroprocesorowe czy zbudowane z komponentów logiki programowalnej układy służące kodowaniu i przechowywaniu informacji cyfrowej.

Na co dzień nie zastanawiamy się  dlaczego nasz telewizor ma tak zaawansowane możliwości, a okazuje się, że za jego funkcjonalność odpowiadają układy mikroprocesorów wykorzystywane też np. przez sprzęty gospodarstwa domowego, urządzenia automatyki przemysłowej,  systemy samochodowe oraz biomedyczne. Postępująca cyfryzacja powoduje, że  specjaliści ze znajomością projektowania i eksploatacji takich urządzeń są coraz bardziej poszukiwani. Dlatego nauczymy Cię projektowania układów elektronicznych – w tym cyfrowych, elektroniki biomedycznej, programowania mikrokontrolerów i sterowników przemysłowych, ale również programowania komputerów, w tym obiektowego. Poznasz zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów analogowych i cyfrowych, a zajęcia praktyczne odbędą się m.in. w laboratorium technologii mikroelektronicznych. Studiując, zdobędziesz wiedzę i umiejętności z dziedziny telekomunikacji, sieci komputerowych i radiokomunikacji.

Komputer, telefon, radio, czy telewizor to jedynie pierwsze z brzegu przykłady  urządzeń elektroniki użytkowej. W dobie powszechnej cyfryzacji sprzęt elektroniczny wykorzystywany jest w pracy, nauce czy rozrywce, nie mówiąc o sferze przemysłowej. Trend postępujący na rynku konsumenckim jest powodem rewolucji elektronicznej, której nie da się już zatrzymać. Dla Ciebie oznacza to niekończące się wyzwania zawodowe i gwarancję zatrudnienia. Rozumiejąc potrzeby rynku, proces kształcenia opieramy o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, dobrze wyposażone, nowoczesne laboratoria, zajęcia praktyczne, współpracę z przemysłem wysokich technologii Hi Tech oraz staże i praktyki w firmach działających w branży elektronicznej.  

Studiując na kierunku Elektronika i Telekomunikacja uzyskasz m.in.:

 • szeroką wiedzę z dziedziny elektroniki i telekomunikacji;
 • umiejętności projektowania, eksploatowania i testowania nowoczesnych układów i urządzeń elektronicznych;
 • umiejętność programowania systemów wbudowanych, w tym mikroprocesorowych oraz sterowników przemysłowych PLC;
 • podstawową wiedzę z zakresu informatyki;
 • umiejętność korzystania z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego;
 • wiedzę z zakresu systemów teletransmisji, przetwarzania danych, kodowania informacji.

 

Jeśli zdecydujesz się studiować na kierunku elektronika i telekomunikacja, to możesz wybrać staże zagraniczne, w tym wyjazdy przewidziane w projekcie Erasmus oraz odbędziesz  praktykę zawodową w firmach z sektora zaawansowanych technologii. Poznasz proces wytwarzania elementów lub układów elektronicznych lub proces konstruowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych;

poznasz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle elektronicznym;  umiejętności zaplanowania procesu realizacji urządzenia elektronicznego;

umiejętności dostrzegania aspektów pozatechnicznych, w tym środowiskowych, ekonomicznych i prawnych przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, układów oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Jednym słowem, wiedzę z auli wykładowych czy laboratoriów skonfrontujesz z rzeczywistością.

Dyplom inżyniera elektronika umożliwi Ci osiągnięcie bardzo dobrej pozycji na rynku pracy. Pracodawcy z branży elektronicznej docenią Twoją umiejętność projektowania zarówno sprzętu elektronicznego (hardware), jak i dedykowanego dla niego oprogramowania (software). Jest to mocny atut, który ułatwi Ci znalezienie dobrze płatnej pracy.

Jako absolwent możesz pracować:

 • w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny i komputerowy,
 • w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej,
 • w firmach wdrażających innowacyjne technologie,
 • w placówkach naukowo-badawczych
 • w szkolnictwie.

Rafał, Manager projektu testów rozwojowych,

Studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja to nie tylko znakomity sposób na rozwinięcie pasji, ale także drzwi do kariery zawodowej inżyniera. Zagadnienia związane między innymi z elektroniką analogową, cyfrową, programowaniem mikrokontrolerów, kompatybilnością elektromagnetyczną, przetwarzaniem sygnałów i telekomunikacją omawiane w ramach poszczególnych kursów ugruntowują podstawy teoretyczne i praktyczne wymagane do efektywnej pracy, wpływają na poszerzenie horyzontów, a także inspirują do poszukiwania nowych rozwiązań w dalszej działalności zawodowej bądź naukowej. Silnymi punktami tego kierunku są zarówno szerokie spektrum przekazywanej wiedzy, jak i również wspierająca kadra dydaktyczna, która dba o rozwój studentów, oferując chętnym dodatkowe wyzwania w ramach kół naukowych, kursów fakultatywnych, czy projektów prowadzonych we współpracy z partnerami przemysłowymi.

 • Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja dysponują niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i testowania układów, urządzeń, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.
 • Mają również podstawową wiedzę z zakresu informatyki i automatyki oraz potrafią korzystać z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego.
 • Znajdują zatrudnienie w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny i komputerowy, w ośrodkach wykorzystujących specjalistyczną aparaturę elektroniczną, w firmach wdrażających innowacyjne technologie, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie wszystkich szczebli.
 • Mogą również pracować w zakładach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych zajmujących się problematyką biomedyczną oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych zakładów opracowujących i produkujących aparaturę medyczną. Absolwenci są także przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych związanych z rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej – u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Elektronika i telekomunikacja

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast