Inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Miejsce odbywania się zajęć:

GLIWICE

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Gliwice, ul. Akademicka 2,
tel. 32 237 24 02 , 32 237 11 30
e-mail:wgig_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail:wisie_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku/ 7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
   • bezpieczeństwo publiczne (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)
   • bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
   • BHP i ochrona przeciwpożarowa (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)
   • higiena i bezpieczeństwo pracy (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
   • higiena pracy i bezpieczeństwo obiektów (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
   • inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe (Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej)

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe. Zostali również zapoznani z prawem pracy. Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników realizowaną w procesie pracy, oraz w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy  – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) do wyboru przez kandydata (matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka),

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura (obowiązująca od roku 2015 dla liceów oraz od roku 2016 dla techników) dostępne są na odrębnej stronie

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria bezpieczeństwa

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Font Resize
Contrast