• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Informatyka

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Limit przyjęć
Stacjonarne Magister inżynier 1,5 roku/
3 semestry
Polski Gliwice 180

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 237 18 74, 32 237 17 98
e-mail: inf_waei_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja zimowa
 • czas trwania studiów: 1,5 roku / 3 semestry
 • uzyskany tytuł: magister inżynier
 • specjalności:
  • informatyczne systemy mobilne i przemysłowe
  • inteligentne platformy autonomiczne
  • interaktywna grafika trójwymiarowa
  • internet i technologie sieciowe
  • inżynieria danych i systemów informatycznych
  • oprogramowanie systemowe

Informatyka na poziomie magisterskim na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki to kierunek studiów, który pozwoli Ci poszerzyć dotychczasową wiedzę z zakresu informatyki, programowania i sposobu działania komputerów, co pozwoli Ci na podjęcie się bardziej ambitnych zadań w swojej przyszłej pracy zawodowej. Tutaj nauczysz się programować na najwyższym poziomie zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, tworzyć aplikacje mobilne wg. najnowszych trendów technologicznych, projektować i programować systemy informatyki analitycznej i przemysłowej, projektować i wykorzystywać w praktyce modele sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, tworzyć zaawansowane rozwiązania sieciowe, Internetu rzeczy (IoT) i cyberfizyczne, projektować systemy informatyczne działające w chmurze obliczeniowej i analizować dane z wykorzystaniem narzędzi Big Data, wreszcie zgłębisz tajniki interaktywnej grafiki trójwymiarowej i przemysłu gier.

Jak powszechnie wiadomo rynek potrzebuje wielu informatyków. Jednak, aby uzyskać naprawdę ciekawą i dobrze płatną pracę nie wystarczy umieć programować, trzeba wiedzieć jak zapewnić jakość oprogramowania. Nie wystarczy umieć odczytywać i zapisywać dane, należy wiedzieć jak je analizować, na przykład z użyciem uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Nie wystarczy wiedzieć jak działa system operacyjny czy jak renderuje się grafikę – potrzebne jest rozumienie zachodzących procesów i umiejętność projektowania nowych. Na studiach magisterskich na kierunku informatyka będziesz miał szansę skorzystać z pomocy specjalistów, aby pogłębić swoją wiedzę na temat interesujących Cię zagadnień. W dodatku sam stworzysz swoją ścieżkę kształcenia i przyszłej kariery.

Wydział AEI intensywnie współpracuje z wieloma firmami informatycznymi. Wiele z nich ma swoje siedziby zlokalizowane w okolicy Uczelni. W ramach tej współpracy przedstawiciele firm organizują prezentacje czy warsztaty i często biorą udział w prowadzeniu zajęć. Pozwala Ci to zapoznać się z aktualnymi problemami i nauczyć się korzystać z nowoczesnych narzędzi. 

W zależności od wybranej specjalności, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako wysokiej klasy specjaliści w zakresie systemów przemysłowych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, analitycy danych czy specjaliści od systemów operacyjnych czy platform autonomicznych. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku informatyka gwarantuje uzyskanie ciekawej i dobrze płatnej pracy w branży informatycznej. Kierunek informatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki ma bardzo dobrą renomę wśród szefów firm informatycznych w naszej okolicy, ponieważ wielu z nich jest absolwentami tego właśnie kierunku.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania czy komputerowe systemy sterowania.
 • Posiadają również wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie. Potrafią projektować systemy komputerowe o różnej konfiguracji i tworzyć rozwiązania oparte na sieciach lokalnych, rozległych i przemysłowych, w tym sieciach bezprzewodowych. Są także przygotowani do administrowania takimi systemami.
 • Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie w firmach tworzących systemy informatyczne lub zajmujących się informatyzacją procesów przemysłowych, w biurach  projektów oraz w sekcjach serwisowych.
 • Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie analityka, projektanta i programisty systemowego, a także administratora systemów operacyjnych.
 • Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.
Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia i oceny kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki, w tym arytmetyki cyfrowej, metod numerycznych, algebry liniowej, geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz matematyki dyskretnej niezbędne do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektrycznych oraz elektronicznych analogowych i cyfrowych,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu fizyki i elektroniki, obejmującą: podstawowe układy elektroniczne, przetworniki A/C i C/A, podstawy techniki mikroprocesorowej, techniki cyfrowej i zasady funkcjonowania współczesnych komputerów,
 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych oraz rozproszonych systemów komputerowych,
 • zna i rozumie podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) oraz strategie doboru właściwych struktur danych do zadania algorytmicznego,
 • potrafi zastosować podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych w zakresie analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, hurtowni danych, inżynierii oprogramowania,
 • potrafi tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojektować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkownika dla aplikacji; potrafi projektować proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.
 2. Wynik kandydata stanowi średnia ocen ze studiów pomnożona przez współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Przez średnią ocen ze studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

Współczynnik zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów wynosi:

3 – zgodność w zakresie 90% – 100%
2 – zgodność w zakresie 80% – 89%
1 – zgodność w zakresie 70% – 79%
0 – zgodność poniżej 70%

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister inżynier

Stopien

Stopień II

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Informatyka

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Zimowa

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast