• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Informatyka (profil ogólnoakademicki)

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice albo Katowice 82,5 na 150 max. 320

Miejsce odbywania się zajęć:

GLIWICE
KATOWICE

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 400 30 79, 32 603 43 52
e-mail: inf_waei_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • bazy danych i inżynieria systemów
  • computer graphics and software
  • grafika komputerowa i oprogramowanie
  • informatyczne systemy mobilne i przemysłowe
  • informatyka w systemach elektrycznych
  • internet of things
  • IT mobile and industrial systems

Człowiek o wiele wcześniej niż nam się wydaje opracował metody liczenia i przetwarzania danych. Obecnie szybki rozwój Internetu i postępująca cyfryzacja a wraz z nią wykorzystywanie komputerów w niemal każdej dziedzinie życia powoduje, że z dnia na dzień stajemy się społeczeństwem coraz bardziej informacyjnym. Nasi studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami komputerowymi wykorzystywanymi zarówno w projektowaniu sprzętu jak i oprogramowania. Uczą u nas wysokiej klasy specjaliści a wiedza teoretyczna  poparta jest ćwiczeniami praktycznym wykonywanymi w dobrze wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach. By jak najlepiej przygotować do pracy w międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach, dzięki kształceniu opartemu na projektach, nauczymy Cię pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji w grupie.

Technologie teleinformatyczne to obecnie główny stymulator wzrostu gospodarczego. Dzięki technikom gromadzenia i przesyłania informacji, świat rzeczywiście stał się globalną wioską a usługi informatyczne niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania we współczesności. Dlatego Informatyka to bardzo atrakcyjny kierunek studiów, dzięki któremu zagadnienia pozyskiwania, transmisji, przetwarzania, składowania, analizy i wizualizacji informacji przestaną mieć dla Ciebie jakiekolwiek tajemnice. Staniesz się specjalistą, poszukiwanym przez firmy informatyczne, przedsiębiorstwa produkcyjne o różnorodnym profilu, instytucje finansowe i przemysł wysokich technologii Hi Tech.

W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę w wielu obszarach informatyki:

 • Programowanie w kilku językach programowania jak C++, C#, Java, Python
 • Samodzielne projektowanie algorytmów i struktur danych
 • Podstawy systemów cyfrowych i ich oprogramowania
 • Bazy danych i hurtownie danych
 • Sieci komputerowe
 • Budowa systemów komputerowych
 • Działanie systemów operacyjnych
 • Zaawansowane architektury komputerowe
 • Zaawansowana analiza danych z użyciem uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

 

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do współpracy z otoczeniem gospodarczym. W ramach studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach informatycznych, których wiele zlokalizowanych jest w naszym regionie. Mają także możliwość udziału w projektach naukowych i biznesowych, co pomaga w płynnym wejściu na rynek pracy.

Nasi studenci nie mają problemu z szybkim znalezieniem pracy w zawodzie informatyka. Dyplom Politechniki Śląskiej i ukończenia studiów na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki jest dla nich doskonałą rekomendacją.

Absolwenci mogą  znaleźć zatrudnienie jako:

 • Programista tworzący aplikacje w różnych językach i dla różnych środowisk
 • Konstruktor i programista urządzeń typu smart i IoT
 • Projektant aplikacji wykorzystujący UML i metodyki zwinne
 • Administrator złożonych systemów informatycznych i baz danych
 • Analityk danych wykorzystujący mechanizmy sztucznej inteligencji

 

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak systemy operacyjne, tworzenie oprogramowania, aplikacje internetowe, grafika komputerowa, komunikacja człowiek–komputer oraz wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla wybranej specjalności. Znają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiadają wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie. Potrafią projektować systemy komputerowe o różnej konfiguracji i tworzyć rozwiązania oparte na sieciach lokalnych, rozległych i przemysłowych, w tym sieciach bezprzewodowych. Są także przygotowani do administrowania takimi systemami. Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie w firmach tworzących systemy informatyczne lub zajmujących się informatyzacją procesów przemysłowych, w biurach projektów oraz w sekcjach serwisowych. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie analityka, projektanta i programisty systemowego, a także administratora systemów operacyjnych. Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Informatyka

Miasto

Gliwice, Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast