• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Informatyka przemysłowa (profil praktyczny)

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 4 lata/
8 semestrów
Polski Katowice 45 na 150 max. 80

Wydział Inżynierii Materiałowej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 41 03
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • komputerowe systemy przemysłowe
  • programowanie komputerów
  • technologie przemysłu 4.0

Jeśli interesujesz się informatyką i myślisz w przyszłości o programowaniu, ale pociąga Cię też projektowanie technologii przemysłowych, to informatyka przemysłowa będzie strzałem w środek tarczy! Poza tematami z zakresu informatyki, nauczysz się zagadnień związanych z robotyką, mechatroniką i elektroniką z elementami inżynierii materiałowej. Dowiesz się jak tworzyć oprogramowania i eksploatować przemysłowe systemy informatyczne, sterujące między innymi zaawansowanymi technologicznie urządzeniami. Do wyboru będziesz mieć trzy specjalności: programowanie komputerów, komputerowe systemy przemysłowe i technologie przemysłu 4.0. Jedno jest pewne, nudy nie będzie!

Rosnąca automatyzacja i robotyzacja produkcji powodują, że o inżynierów informatyków firmy się biją.  Modernizacja linii produkcyjnych oraz wdrażanie systemów je automatyzujących niesie za sobą szereg korzyści, zarówno dla człowieka jak i firmy. Kompleksowa automatyzacja produkcji przemysłowej obejmuje nie tylko działania wytwórcze, ale także te związane z pakowaniem, składowaniem oraz transportem. Dzięki możliwości programowani, maszyny mogą być dowolnie dostosowane do realizacji danego zadania. Tym samym zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu programowania komputerów, projektowania oraz obsługi przemysłowych systemów informatycznych jest ogromne, a co za tym idzie inżynierowie tej specjalności w dobrze płatnych ofertach mogą przebierać. W kształceniu stawiamy na stały kontakt z przemysłem, przedstawiciele branży IT tworzą Radę Programową kierunku, tym samym uczymy tego co aktualne i zgodne z nowoczesnymi trendami branży IT.

Jako inżynier informatyk o profilu praktycznym będziesz wiedziała/wiedział jak:
– programować komputery, projektować systemy informatyki i automatyki przemysłowej,
– wyglądają zasady budowy systemów komputerów i urządzeń z nimi współpracujących,
– na czym polegają zasady działania i tworzenia systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, programów sztucznej inteligencji,
– wykorzystać znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w swojej przyszłej pracy.

Obecnie studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka Przemysłowa realizowane są na profilu praktycznym, w ramach którego oferowane są trzy specjalności: programowanie komputerów, komputerowe systemy przemysłowe, technologie przemysłu 4.0.

Nie ma nowoczesnego kształcenia bez współpracy z przemysłem. Wiedząc o tym, na 7.semestrze odbędziesz obowiązkową praktykę zawodowa, która potrwa 6 miesięcy. Będąc jeszcze studentem, sprawdzisz, jakie są wymagania rynku pracy, poznasz środowisko przemysłowe, będziesz mieć też szansę na realizację ciekawego projektu. Możesz sam znaleźć firmę lub skorzystać z bogatej listy partnerów Uczelni, Wydziału i Katedry. Jeśli nie wiesz co będzie dla Ciebie najlepsze, zasięgnij rady specjalistów z Biura Karier Studenckich. Niejedna światowa kariera zaczęła się od stażu czy praktyki zorganizowanej przez naszych doradców.

Co po studiach na kierunku Informatyka przemysłowa (profil praktyczny)?

Czeka na Ciebie praca na:

– stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka (programisty, administratora itp.),
– innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle np. inżynierii produkcji,
– w działach przedsiębiorstwa związanych z kreowaniem innowacji w obszarze nowoczesnych rozwiązań w zakresie IT, automatyki oraz sterowania procesami produkcyjnymi.

Losy naszych absolwentów śledzi ELA, czyli ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Z raportu z roku 2020 wynika, że średnio po niespełna dwóch miesiącach od obrony pracy inżynierskiej, absolwent kierunku znajduje zatrudnienie, podpisując niemal od razu umowę o pracę.  

 • Kierunek informatyka przemysłowa (profil praktyczny) ma charakter zintegrowany i obejmuje swoim obszarem szereg kierunków kształcenia prowadzonych tradycyjnie w ramach uczelni technicznych.
 • Oprócz zagadnień z informatyki obejmuje on częściowo zagadnienia związane z inżynierią materiałową, metalurgią, robotyką, elektrotechniką oraz elektroniką i telekomunikacją.
 • Głównym celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, zdolnych do późniejszego efektywnego funkcjonowania w sferze przemysłowej,
  jak również do pracy na stanowiskach inżynierskich ogólnych, interdyscyplinarnych, ale także potrafiącego łatwo zaadaptować się w standardowych systemach związanych z informatyką i inżynierią produkcji.
 • Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) mogą pracować zarówno na stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka, jak i na innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle.
 • Studia te przygotowują również do dalszego rozwoju kompetencji w innych dziedzinach inżynierii, np. inżynierii produkcji, w ramach uczenia nieformalnego, a także do studiów II stopnia i kształcenia w szkole doktorskiej.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Informatyka przemysłowa

Miasto

Katowice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Font Resize
Contrast