• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Informatyka (profil praktyczny)

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 82,5 na 150 max. 120

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 1900zł/
semestr
120

Wydział Matematyki Stosowanej
Gliwice, ul. Kaszubska 23,
tel. 32 237 20 29
e-mail: wms_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • aplikacje mobilne, gry i multimedia
  • bezpieczeństwo systemów i aplikacji sieciowych
  • inżynieria analizy danych

Nasze studia o profilu praktycznym kładą nacisk na software (nie hardware) i wykorzystanie przydatnych umiejętności matematycznych w pracy informatyka. Większość zajęć (ćwiczenia, laboratoria, praktyki zawodowe) kształtuje umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Zapraszamy na nie specjalistów z topowych firm informatycznych z kraju i regionu. Prowadzą oni również niektóre zajęcia.

Nasi studenci poznają wiedzę z zakresu różnych technologii potrzebnych do wytwarzania oprogramowania na urządzenia mobilne oraz desktopowe, analizy danych i zastosowań sztucznej inteligencji, zarządzania sieciami komputerowymi, analizy dużych zbiorów danych i usług chmurowych oraz cyberbezpieczeństwa.

Absolwent tego kierunku ma ułatwione wejście na rynek pracy,  kontakty z pracodawcami na uczelni i w czasie praktyk zwiększają atrakcyjność studentów. Pozwalają również na bieżące dostosowywanie treści kształcenia do wymagań pracodawców. Uzyskane umiejętności miękkie (dyscyplina samokształcenia i współpracy w zespołach) pozwalają na szybką adaptację w miejscu pracy.  Przyjmujemy na studia bardzo dobrych studentów, pracują u nas cenieni pracownicy, mamy bardzo dobre opinie w mediach społecznościowych.

Realizacja przedmiotów w dużej mierze oparta o projekty zespołowe i indywidualne, realizowanie zajęć przez specjalistów pracujących w zawodzie informatyka w firmach IT i przemyśle pozwala zdobyć umiejętności praktyczne uzupełniające wiedzę teoretyczną opisaną w dziale „Czego uczymy?”. Rozwijamy umiejętności planowania i realizacji pracy  zespołowej i systematycznej pracy nad projektami, które mają długofalowy charakter, promujemy zasady uczciwości intelektualnej  oraz postępowania etycznego. Oprócz tego uczymy samodzielnego przedstawiania wiedzy informatycznej w sposób zrozumiały dla  klientów oraz formułowania opinii na temat istniejących rozwiązań informatycznych.

W semestrach szóstym i siódmym studenci odbywają łącznie półroczne praktyki zawodowe. Pracodawcy współorganizujący praktyki gwarantują szeroki przekrój branż, w większości z obszaru nowoczesnych technologii, przetwarzania danych, sektora bankowego. Ponadto studenci mogą odbywać praktyki w wybranej przez siebie instytucji lub na Wydziale Matematyki Stosowanej w sposób gwarantujący realizację określonych dla praktyk efektów uczenia się.

Nasi studenci i absolwenci łatwo adaptują się do pracy w zespołach informatycznych, wnoszą cenione zdolności samokształcenia, logicznego i krytycznego rozumowania. Najczęściej zatrudniani są w  firmach wytwarzających  oprogramowanie oraz świadczących  usługi sieciowe, firmach  prowadzących prace badawczo-rozwojowe nad analizą danych i zastosowaniami sztucznej inteligencji, przetwarzaniem informacji w chmurze, analizą dużych zbiorów danych (big data) jak również w instytucjach publicznych, finansowych i administracji.

Najlepsi studenci uczestniczą w badaniach naukowych (dostają stypendia naukowe ministra, granty w konkursach „Najlepsi z Najlepszych”, wygrywają hackathony, otrzymują statuetki Rady Społecznej Politechniki Śląskiej. Zatrudniani są też na Wydziale Matematyki Stosowanej.

Dawid

„Studiowałem dwa kierunki: matematykę i informatykę na Wydziale Matematyki Stosowanej. Otrzymałem gruntowne podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej, które pozwoliły mi skupić się na rozwiązywaniu trudnych zagadnień z dziedziny sztucznej inteligencji. Po ukończeniu studiów zostałem nauczycielem akademickim w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej, na stanowisku asystenta.”

Karolina

„Po skończeniu kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Stosowanej rozpoczęłam pracę na stanowisku programisty aplikacji mobilnych w firmie EUVIC. Jednocześnie studiuję na kierunku informatyka na tym samym wydziale. W wolnych chwilach uczę dzieci programowania w gliwickiej firmie Plum-tree.”

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania.
 • Wiedza ta umożliwia im aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych.
 • Znają klasyczne i nowoczesne metody informatyczne oraz sposoby ich wdrażania w nauce i gospodarce.
 • Poza przygotowaniem informatycznym posiadają także przygotowanie matematyczne i specjalizacyjne, przydatne do zastosowań w technice.
 • Posiadają również umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.
 • Potrafią programować urządzenia mobilne (Android, IOS).
 • Absolwenci kierunku informatyka mogą zostać zatrudnieni w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub obsługą narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.
 • Są przygotowani do szyfrowania i deszyfrowania danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz bezpiecznej transmisji danych w sieciach.
 • Znajdą również pracę w agencjach reklamowych, studiach dźwiękowych, filmowych i fotograficznych.
 • Mogą także tworzyć serwisy internetowe, portale informacyjne i społecznościowe.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Informatyka

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Matematyki Stosowanej

Font Resize
Contrast