Inżynieria ogólna

studia stacjonarne

Inżynieria ogólna

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Kontakt:

Kolegium Studiów
tel. 48 669 694 051

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku / 7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • inżynieria elektryczna
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska
  • inżynieria transportowa

Kierunek międzywydziałowy

Miejsce odbywania się zajęć:

GLIWICE

Wydział Elektryczny
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2,
tel. 32 237 15 07
e-mail:we_rekrutacja@polsl.pl

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Kierunek Inżynieria Ogólna to jedyny kierunek w Polsce, który obejmuje interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi. Ten nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego przemysłu na absolwentów posiadających ogólną wiedzę inżynierską w różnych dyscyplinach. Szerokie kompetencje inżynierskie zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentowi na ciekawą pracę w interdyscyplinarnych zespołach, a także szybką adaptację do nowej specjalistycznej wiedzy wykorzystywanej w konkretnych gałęziach gospodarki.

Kierunek jest realizowany przez cztery Wydziały:

 • Elektryczny,
 • Inżynieria Środowiska i Energetyki,
 • Mechaniczny Technologiczny,
 • Transportu i Inżynierii Lotniczej.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek:

 • Kształcenie w oparciu o projekty grupowe.
 • Duża ilość i różnorodność modułów wybieralnych prowadzonych w blokach.
 • Zajęcia realizowane przez specjalistów z branży.
 • Praktyki i projekty mające na celu rozwój kompetencji oczekiwanych przez branżę.
 • Współpraca z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi firmami w zakresie zaawansowanych technologii.
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu inżynierii ogólnej oraz inżynierii mechanicznej, elektrycznej, środowiska, transportu.
 • Kształcenie hybrydowe z elementami kształcenia zdalnego i kontaktowego.
 • Możliwość pozyskania pracy w wielu firmach inżynieryjnych i projektowych, np. w przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem produkcji i automatyzacją procesów, sterowaniem maszynami elektrycznymi, ochroną środowiska, w elektrowniach, ciepłowniach, przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych oraz centrach logistycznych.

PROGRAM KIERUNKU, FORMY KSZTAŁCENIA

Pierwsze dwa lata studiów obejmują standardowe zajęcia z przedmiotów ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych inżynierskich ze wszystkich dziedzin inżynierii. Wprowadzenie studentów w tematykę szerokiego spektrum kierunków inżynierskich umożliwi im podejmowanie świadomych decyzji dotyczącej ich ścieżek edukacyjnych poprzez wybór na koniec drugiego roku studiów konkretnej ścieżki dyplomowania dotyczącej inżynierii mechanicznej, elektrycznej, środowiska, transportu. Nabyte w trakcie tych studiów wiedza i umiejętności z różnych obszarów inżynierii, wsparte nowoczesnymi formami kształcenia zorientowanego projektowo i problemowo, krytycznym myśleniem, kreatywnością i umiejętnościami komunikacyjnymi pozwolą przyszłym absolwentom na znajdowanie najlepszych rozwiązań złożonych, interdyscyplinarnych problemów inżynierskich.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Umiejętność identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich przy zastosowaniu zasad inżynierii, nauk ścisłych i matematyki.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się z różnymi grupami odbiorców.
 • Umiejętność efektywnego funkcjonowania w zespole, którego członkowie wspólnie zapewniają przywództwo, tworzą środowisko oparte na współpracy i integracji, ustalają cele, planują zadania i osiągają cele.
 • Umiejętność opracowywania i przeprowadzania odpowiednich eksperymentów, analizowania i interpretowania danych oraz wykorzystywania oceny inżynierskiej do wyciągania wniosków.
 • Umiejętność zastosowania projektu inżynierskiego do wytwarzania rozwiązań spełniających określone potrzeby.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria ogólna

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Font Resize
Contrast