• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Inżynieria lotnicza i kosmiczna

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice / Katowice 45 na 150 max. 120

Miejsce odbywania się zajęć:
GLIWICE

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18A,
tel. 32 237 16 10
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 43 60
e-mail: wt_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 41 03
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 237 23 77

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Gliwice, ul. Konarskiego 18,
tel. 32 237 28 71
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Gliwice, ul. Konarskiego 22B,
tel. 32 237 22 16

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania (realizowane po 4. semestrze); jednostka nadzorująca merytorycznie i organizacyjnie:
  • projektowanie statków powietrznych; Wydział Mechaniczny Technologiczny, Gliwice
  • eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki i Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Gliwice
  • materiałoznawstwo lotnicze; Wydział Inżynierii Materiałowej, Katowice
  • logistyka lotnicza; Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Katowice

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost udziału polskich firm w globalnych łańcuchach dostaw przemysłu lotniczo-kosmicznego, spowodowany rozwojem technologii nie tylko w dziedzinie lotnictwa i astronautyki, ale także w takich sektorach jak IT czy usługi telekomunikacyjne. Biorąc pod uwagę rynkowe trendy, nauczymy Cię projektowania, wytwarzania, zasad funkcjonowania oraz eksploatacji statków powietrznych czy obiektów kosmicznych. Dodatkowo poznasz przepisy prawne i zagadnienia ekonomiczne umożliwiające sprawne poruszanie się w obszarze tematycznie związanym z kierunkiem studiów, a dzięki nauce języka obcego (technicznego) w stopniu zaawansowanym, praca w międzynarodowych zespołach znajdzie się w zasięgu ręki.

Praca na rzecz przemysłu lotniczego i kosmicznego to nie tylko projektowanie kompletnych statków powietrznych czy obiektów kosmicznych, ale często wytwarzanie pojedynczych elementów, czasem niewielkich rozmiarowo o ogromym znaczeniu dla całości projektu. Branża poszukuje wysokiej klasy specjalistów, mających szeroką wiedzę inżynierską, którą będą mogli wykorzystać w ośrodkach naukowo-badawczych czy badawczych, oraz w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem lotniczym i kosmicznym. Nauczymy Cię wszystkiego, czego oczekują i poszukują pracodawcy tego sektora.

Studiując na kierunku Inżynieria lotnicza i kosmiczna zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • projektowania i konstruowania statków powietrznych,
 • doboru konstrukcyjnych materiałów lotniczych i kosmicznych,
 • budowy i eksploatacji silników lotniczych i kosmicznych,
 • prawa lotniczego, symulacji, bezpieczeństwa lotów oraz standardów i norm technicznych związanych z eksploatacją obiektów latających,
 • logistyki lotniczej,
 • technik komputerowego wspomagania projektowania i eksploatacji obiektów latających,
 • aerodynamiki i mechaniki lotu,
 • zarządzania, w tym zarządzania procesami projektowania i rozwoju konstrukcji.

Kierując się zasadą, że nawet najlepsza wiedza nie zastąpi praktyki, nasi studenci obowiązkowo odbywają praktyki zawodowe. Mogą również doskonalić swoje umiejętności w czasie staży zawodowych w firmach sektora lotniczego i kosmicznego. Na terenie województwa śląskiego znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice oraz wiele mniejszych lotnisk sportowych (m. in. Katowice Muchowiec, Gliwice Trynek, Góra Żar, Kaniów, Rybnik Gotartowice), które stanowią atrakcyjne miejsca praktyk, a nierzadko i późniejszej pracy.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę m.in. na stanowiskach:

 • projektanta systemów mechanicznych statków powietrznych i obiektów kosmicznych,
 • koordynatora w międzynarodowych zespołach projektowych,
 • inżyniera procesu,
 • konsultanta technicznego,
 • logistyka lotniczego,
 • pracownika naukowego lub naukowo dydaktycznego.

Warto dodać, że studiując masz możliwość angażowania się w międzynarodowe projekty naukowe i badawcze, wiedzę zdobywasz poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów, w ramach Project Based Learning, możesz też uzupełniać kwalifikacje wyjeżdżając na uczelnie, z którymi współpracujemy. Jednym słowem, budowanie Twojej kariery zawodowej zaczyna się jeszcze na studiach!

Kierunek Inżynieria lotnicza i kosmiczna jest nowoutworzonym kierunkiem, powstałym w 2021 roku. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego i mogą znaleźć pracę praktycznie na całym świecie.

Marek – Przewodniczący Rady Samorządu Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej:

„W naszej opinii ww. kierunek umożliwi rozwój nowej, wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej. Program studiów jest napisany rzeczowo, kładąc nacisk zarówno na kształcenie w zakresie konstrukcji statków powietrznych, jak i ich eksploatacji. Liczymy na to, że spełni oczekiwania studentów i przyszłych absolwentów Politechniki Śląskiej.”

 • Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku – Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego, a w szczególności: projektowania, wytwarzania, zasad ich funkcjonowania jak i eksploatacji statków powietrznych czy obiektów kosmicznych, materiałów stosowanych do budowy statków powietrznych oraz logistyki transportu lotniczego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz podstawowe mechanizmy ekonomiczne dotyczące zasad ustrojowych państwa, z uwzględnieniem różnic dotyczących własnego regionu.
 • Odpowiednie przygotowanie ogólne m.in. z zakresu ekonomii, zasad zarządzania oraz specjalistyczne – inżynierskie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, pozwalają im na szybkie przystosowanie się do indywidualnych warunków pracy, zarówno w dużych zakładach, jak również w średnich i małych przedsiębiorstwach z branży lotniczej. Absolwenci tego kierunku są zdyscyplinowani, o wysokim stopniu samodzielności i odpowiedzialności, potrafią wytwarzać konstruktywną atmosferę w miejscu pracy, posiadają umiejętności twórczego myślenia oraz traktowania napotkanych problemów. Dodatkowo rozumieją wieloaspektowo sytuację własnego regionu na tle sytuacji krajowej oraz międzynarodowej jak i posiadają umiejętności kompletowania informacji o funkcjonowaniu instytucji, w której są zatrudnieni.
 • Z okresu pobytu na uczelni wynoszą pozytywne przyzwyczajenia w zakresie kontaktów międzyludzkich oraz sposobów wykonywania swojego zawodu.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria lotnicza i kosmiczna

Miasto

Gliwice, Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast