• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Inżynieria materiałowa

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Katowice 30 na 150 max. 40

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Katowice 2400zł/
semestr
40

Wydział Inżynierii Materiałowej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 41 03
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • Materiały w środkach transportu
  • Spawalnictwo i obróbka cieplna
  • Technologie materiałowe

Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się budową materiałów, metodami kształtowania i badania ich własności. Dlatego nauczymy Cię metod i technik, które umożliwiają na podstawie znajomości struktury materiału prognozować jego właściwości i dobierać go pod katem pożądanych właściwości takich jak twardość, elastyczność, odporność na ekstremalne temperatury, pamięć kształtu, przewodzenie prądu, przesyłanie informacji. Dowiesz się w jaki sposób można wpływać na budowę materiału oraz jak polepszyć jego właściwości, oddziałując na powierzchnię gotowego wyrobu. Studiując na kierunku Inżynieria Materiałowa, zdobędziesz też wiedzę i umiejętności na temat łączenia różnych materiałów oraz dowiesz się jak wpływać na polepszenie jakości wytwarzanego wyrobu.

Poszycia w samolotach, sztuczne serce czy innowacyjne kamizelki kuloodporne — to tylko niektóre z produktów, które mogły powstać dzięki osiągnięciom inżynierii materiałowej. Rozwój tej dziedziny inżynierii stwarza ogromne możliwości. Dzięki niej człowiek podbija kosmos, chroni środowisko, swoje zdrowie, buduje wieżowce odporne na skutki trzęsień ziemi, może drukować samochody albo wykorzystywać nowatorskie materiały stomatologiczne. Gdyby nie możliwości jakie daje nauka o materiałach nasze komputery czy smartfony nie miałyby takich parametrów a kombinezony skoczków narciarskich nie pomagałyby w walce z oporem powietrza. Podobne przykłady można mnożyć. Inżynier materiałowy cały czas coś ulepsza lub wynajduje. Jeżeli interesujesz się zastosowaniem materiałów, ich właściwościami i możliwościami to znalazłeś kierunek idealny.

Studiując na kierunku Inżynieria Materiałowa zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje
w zakresie:

 • doboru i zastosowania nowoczesnych materiałów inżynierskich,
 • technologii produkcji materiałów metalowych, polimerowych, ceramicznych
  i kompozytowych,
 • metod przetwórstwa materiałów oraz technologii uszlachetniania ich powierzchni,
 • technologii łączenia materiałów,
 • recyklingu materiałów,
 • planowania eksperymentu z zastosowaniem nowoczesnych metod pomiarowych,
 • mechanizmów zużycia materiałów, badań i prognozowania trwałości wyrobów,

kontroli jakości w procesie projektowania i wytwarzania wyrobów.

Niezależnie od wybranej ścieżki dyplomowania na kierunku Inżynieria Materiałowa naszych studentów zawsze uczymy, współpracując z partnerami przemysłowymi. Każdy student odbywa miesięczną praktykę zawodową w wybranym zakładzie pracy. Bliskie relacje z firmami z otoczenia przemysłowego powodują, że praktyki można odbyć w najlepszych globalnych koncernach, które posiadają swoje zakłady w naszym sąsiedztwie. Efektywne praktyki zawodowe dają szanse na dodatkowe płatne staże zawodowe. Bardzo często praktyka zawodowa czy staż jest przepustką do późniejszego zatrudnienia, z którym nasi absolwenci nie mają żadnych problemów.

Współczesny inżynier materiałowy musi mieć nie tylko wiedzę na temat nowoczesnych materiałów oraz technologii, ale także umiejętności kompleksowego rozwiązywania problemów inżynierskich, krytycznego myślenia, kreatywności i koordynacji działań.

Tego wszystkiego nauczymy Cię na studiach.

Stając się absolwentem kierunku Inżynieria Materiałowa możesz zostać np.:

 • technologiem,
 • konstruktorem struktur kompozytowych,
 • inżynierem procesów technologicznych,
 • inżynierem ds. spawalnictwa,
 • inżynierem procesów specjalnych,
 • inżynierem produkcji tworzyw sztucznych,
 • mistrzem produkcji,
 • kierownikiem produkcji,
 • specjalistą utrzymania ruchu urządzeń energetycznych,
 • specjalistą kontroli jakości,
 • inżynierem jakości,
 • inżynierem ds. badań materiałów dla motoryzacji lub lotnictwa,
 • laborantem ds. badań materiałów,
 • specjalistą ds. systemów zarządzania,
 • auditorem wewnętrznym,
 • pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym,
 • trenerem/nauczycielem zawodu w zakresie inżynierii materiałowej, materiałoznawstwa
  i towaroznawstwa.

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych. Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz powierzchniowej. Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Znajdują zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, działach badawczo-rozwojowych, biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria materiałowa

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast