• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Inżynieria produkcji i zarządzania

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 30 na 150 max. 50

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 16 10
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • SD1 – Zarządzanie procesami wytwórczymi
  • SD2 – Inżynieria przemysłowa
 • Strona internetowa kierunku

Jeśli pasjonujesz się nowoczesnymi technologiami, ale równocześnie interesuje Cię zarządzanie zespołami ludzkimi oraz projektami, w których niezbędna jest umiejętność komunikacji na linii człowiek- maszyna, to ten kierunek jest dla Ciebie. Łączy on bowiem zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji, elementami zarządzania przedsiębiorstwem i przebiegiem produkcji oraz podstawami konstrukcji maszyn. Czego uczymy? Głównie rozwiązywania złożonych zadań w zakresie projektowania, organizacji i sterowania procesami produkcyjnymi w różnych gałęziach przemysłu, a dokładnie projektowania konstrukcyjnego i technologicznego, technik wytwarzania, automatyzacji, robotyzacji wraz z nowoczesnymi metodami organizacji systemów i procesów produkcji, wspomagania komputerowego oraz właśnie inżynierii zarządzania, która jest niezbędna każdemu inżynierowi.

Inżynieria produkcji i zarządzania jest kierunkiem interdyscyplinarnym, wpisującym się w koncepcje Przemysłu 4.0 i 5.0., czyli idealnie dopasowanym do światowych trendów gospodarczych. Idea nowej rewolucji przemysłowej, która wprowadza na szeroką skalę automatyzację i cyfryzację produkcji, opiera się bowiem na wykorzystaniu komunikacji do wymiany informacji pomiędzy elementami systemów w relacjach maszyna-maszyna i człowiek-maszyna po to, aby usprawnić procesy decyzyjne i zapewnić, że fabryki będą jeszcze wydajniejsze i bardziej niezawodne, a ludzie staną się strażnikami procesów. To żadna futurystyka, współczesne fabryki to już w wielu obszarach farmy robotów, które potrzebują specjalistów transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, biegłych pod kątem wdrożenia nowoczesnych technologii, wprowadzania nowych modeli biznesowych oraz cyfryzacji produktów i usług. Cyfrowa transformacja to wyzwanie, przed którym staje zarówno przemysł, usługi jak i sektor badawczy. Przygoda dopiero się zaczyna!

 

Studiując zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje, między innymi w zakresie:
• zarządzania obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa i jego zasobami,
• organizowania procesu produkcyjnego i procesów pomocniczych,
• automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,
• projektowania systemów produkcyjnych oraz ich modelowania i symulacji,
• stosowania nowoczesnych metod, technik i narzędzi inżynierskich,
• wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w przygotowaniu i organizacji produkcji,
• sterowania jakością i zapewnienia bezpieczeństwa pracy,
• zarządzania środowiskiem.

Jako inżynier produkcji możesz postawić na zarządzanie i zajmować stanowiska kierownicze lub wysoką pozycję w korporacji przemysłowej, lub zostać wysokiej klasy specjalistą, ds.:
• zarządzania produkcją,
• planowania i sterowania produkcją,
• automatyzacji produkcji, utrzymania ruchu,
• zapewnienia jakości i zrównoważonego rozwoju,
• cyfryzacji i optymalizacji produkcji,
• zarządzania projektami i zespołami ludzkimi,
a także:
• specjalistą w firmie doradczej z zakresu inżynierii produkcji,
• specjalistą w zakresie zarządzania jakością także bezpieczeństwem pracy
• pracownikiem w ośrodku naukowym i badawczo rozwojowym.

Karol J., Kierownik Zespołu Projektowego

ZiIP, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, mój kierunek. Czy trafiona decyzja? Jak najbardziej. Przede wszystkim ZiIP to kierunek interdyscyplinarny. Czy coś mi dał? Oczywiście, że tak. Dał mi możliwość poznania, nauczenia się wiedzy inżynierskiej w ogromnym obszarze. Kształtowałem się w kierunku zarządzania, a zostałem konstruktorem. Dzięki szerokiemu zakresowi przedmiotów nie było dużego problemu z podjęciem pracy w tym kierunku. Konstruktor to nie tylko “rysik”, “rysownik” etc. W tym zawodzie konieczne jest posiadanie wiedzy nt. wytrzymałości materiałów, obróbki materiałów, technologii itd. A to właśnie dał mi kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. A zarządzanie u konstruktora? Też ważny temat. Zarządzanie projektem czy to łańcuchem dostaw, to część składowa projektu. A dzięki ZiIP- owi posiadłem wiedzę w tym kierunku, co nie stanowiło problemu odnalezienia się w tej dziedzinie.

Dominika K, Młodszy Koordynator ds. Projektów

Jeżeli jesteś osobą, która ma zainteresowania techniczne, ale nie do końca dokładnie potrafi je jeszcze określić to kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na wydziale Mechanicznym Technologicznym na pewno Ci w tym pomoże. Przedmioty z zakresu obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, mechaniki, zarządzania, ekonomii, czy inżynierii materiałowej pozwoliły mi na uzyskanie wiedzy z każdej dziedziny i zdecydowanie, w czym odnajduję się najlepiej. Dzięki stażowi, który rozpoczęłam już na studiach w firmie z branży motoryzacyjnej, od razu po ukończeniu studiów inżynierskich rozpoczęłam prace nad koordynowaniem projektów wewnętrznych wprowadzanych w zakładzie. Stanowisko wymaga ode mnie wiedzy związanej z budową maszyn, wymaganiami jakościowymi, a także sprawnego rozwiązywanie problemów. Uważam, że studia na wydziale MT rozwijają te umiejętność na wysokim poziomie.

Mirosław F., Specjalista ds. Analiz i projektów

Studia na Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji były strzałem w 10tkę! Śląsk jako region bardzo uprzemysłowiony i daje ogromne możliwości. Pierwsze kroki w swojej karierze stawiałem w firmie z branży automotive, następnie praca koordynatora w serwisie obrabiarek CNC, dziś zajmuje się projektami strategicznymi lidera branży stalowej w Polsce. Czy studia mi w tym pomogły? Oczywiście! Wymagania Przemysłu 4.0, narzędzia Lean Management czy kompetencje zarządzania procesami i projektami poznałem najpierw na zajęciach, potem zdobytą wiedzę przekuwałem w swoje kolejne sukcesy. Polecam!

Kamil M., Project Manager

Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji są bardzo wartościowe dla osób zainteresowanych inżynierią i technologią jak również aspektami dotyczącymi ekonomii oraz zarządzania. Program nauczenia jest bardzo kompleksowy i pozwala studentowi na nabycie wiedzy związanej między innymi z mechaniką, inżynierią materiałową, projektowaniem procesów produkcyjnych, jak również zarządzaniem projektami czy zarządzaniem jakością. Absolwenci tych studiów posiadają wiedzę i umiejętności, które są bardzo poszukiwane przez pracodawców w branży przemysłowej, energetycznej oraz Automotive. Wybór tego kierunku daje ogromne możliwości, ponieważ otwiera szeroką ścieżkę kariery, która nie musi być ukierunkowana tylko i wyłącznie na jedną konkretną dziedzinę.

Wojciech S., Global Senior Buyer (Purchasing)

Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Mechanicznego – Technologicznego o kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studia ukończyłem w 2006 roku. Patrząc z perspektywy czasu uważam, iż popularny ZIP jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą się realizować i rozwijać zawodowo w środowisku produkcji seryjnej przedsiębiorstwa przemysłowego.  Kończąc Inżynierię Produkcji Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu zarówno inżynierii jakości wyrobu, specyfiki procesów technologicznych jak również zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji daje możliwość odpowiedniego dobrania/połączenia specjalizacji zawodowych w zależności od potrzeb przyszłego Inżyniera. Uczelnia daje też możliwość odbywania praktyk zawodowych w okresie studiów za pośrednictwem Biura Karier Studenckich (doświadczyłem osobiście) co jest doskonałym przygotowaniem do tak zwanego „dobrego startu”.

W moim przypadku wiedza z zakresu Inżynierii jakości i inżynierii procesu pozwoliły mi znaleźć pracę w międzynarodowej korporacji branży „Automotive” gdzie pracuję i rozwijam się zawodowo.

Absolwent kierunku Inżynieria produkcji i zarządzania na studiach I stopnia nabywa szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu:

 • technik wytwarzania,
 • technicznego przygotowania produkcji wspomaganego komputerowo, systemy CAD/CAM,
 • projektowania procesów technologicznych i materiałowych,
 • projektowania, modelowania i optymalizacji systemów produkcyjnych,
 • organizacji systemów produkcyjnych i logistyki,
 • projektowania, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,
 • zarządzania procesami wytwórczymi, usługami i zasobami ludzkimi,
 • stosowania zintegrowanych, informatycznych systemów zarządzania ERP, PLM, PDM,
 • metod doskonalenia produkcji i koncepcji lean,
 • metod menadżerskich, podejmowania decyzji, komunikacji społecznej i pracy zespołowej.

Absolwent posiada kompetencje, zgodnie z którymi potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie występujące w różnych gałęziach przemysłu, w odniesieniu do całego cyklu życia produktu. Potrafi projektować konstrukcje elementów wybranej klasy maszyn oraz opracowywać technologie ich wytwarzania, łączyć wiedzę inżynierską w zakresie planowania i sterowania produkcją, dobierać materiały inżynierskie oraz projektować procesy materiałowe, projektować systemy produkcyjne, modelować i symulować realizowane w nich procesy, automatyzować i robotyzować procesy produkcyjne oraz systemy techniczne. Potrafi organizować proces produkcyjny i procesy pomocnicze w przedsiębiorstwie, w tym w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy, stosować systemy informatyczne w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem oraz przygotowania i organizacji produkcji, wykorzystywać wiedzę inżynierską do kierowania systemami technicznymi oraz oceniać wpływ czynników ekonomicznych na procesy projektowania i eksploatacji systemów produkcyjnych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria produkcji i zarządzania

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast