• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Logistyka

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Zabrze/Rybnik 45 na 150 max. 180

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Zabrze 2500zł/
semestr
90

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. De Gaulle’a 66,
tel. 32 277 74 07
e-mail: roz5@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • logistyka miast i regionów
  • logistyka przedsiębiorstw przemysłowych
  • zarządzanie łańcuchem dostaw

Logistyk jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i opłacanych zawodów. Atrakcyjność naszego programu studiów  wielokrotnie została doceniona przez pracodawców oraz najbardziej opiniotwórczy w kraju ranking studiów inżynierskich „Perspektywy”. Stworzyliśmy go w oparciu o rynkowe zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowaną kadrę logistyczną. Wykorzystywane w procesie kształcenia innowacyjne metody nauczania pozwolą Ci rozwiązywać problemy badawcze w rzeczywistych warunkach. Nauczymy Cię projektowania systemów i procesów logistycznych, praktycznego wykorzystania nowoczesnych systemów informatycznych do zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, modelowania i symulacji przepływów materiałowych w sieciach i łańcuchach dostaw, a także kierowania przedsiębiorstwem logistycznym i pełnienia w nim funkcji kierowniczych.

Branża logistyczna w Polsce i na świecie jest jednym z tych działów gospodarki, który wyjątkowo dynamicznie się rozwija. Głównym powodem jest skok technologiczny jaki świat wykonał w ciągu ostatnich lat. Powoduje to, że trendy już obecne w logistyce stale przybierają na sile. Chodzi o ścisłe połączenie produkcji z logistyką, koncentrację usług logistycznych, konsekwencje rozwoju e-commerce oraz dążenie do neutralności klimatycznej i związane z tym wykorzystywanie zeroemisyjnego transportu. Z jednej strony na wyniki branży pozytywnie wpływa intensywny rozwój elektronicznych kanałów sprzedaży, z drugiej – musi się ona mierzyć z wyzwaniami związanymi z dużą niepewnością na rynku, niedoborem wykształconych kadr oraz postępującą rewolucją technologiczną, wymagającą od przedsiębiorstw błyskawicznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Wizje rozwoju branży logistycznej powodują, że jest to sektor stale zyskujący na znaczeniu, o dużej dynamice wzrostu. Dla Ciebie oznacza to perspektywę stabilnej i atrakcyjnej, także finansowo, pracy.

 

Studiując na kierunku logistyka zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • rozwiązywania problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, zwłaszcza w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • projektowania wirtualnych modeli produkcyjno-logistycznych oraz symulacji komputerowej z wizualizacją 3D,
 • eksploracji i analizy systemów i procesów logistycznych,
 • projektowania infrastruktury logistycznej,
 • współpracy w zespołach projektowych

praktycznych umiejętności, uczestnicząc w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i firmach produkcyjnych i logistycznych.

Niezależnie od tego, jaką ścieżkę dyplomowania wybierzesz (zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę przedsiębiorstw przemysłowych, logistykę miast i regionów) odbędziesz praktykę zawodową, którą będziesz mógł kontynuować w formie stażu zawodowego. Dzięki położeniu naszej Uczelni w sercu Górnego Śląska, w sąsiedztwie największej w Europie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  nie będziesz miał problemów ze znalezieniem przedsiębiorstwa lub organizacji, dla odbycia takiej praktyki. Dzięki kontaktom z licznymi firmami produkcyjnymi, logistycznymi i handlowym, pomożemy Ci znaleźć idealnego pracodawcę.

Jako absolwent kierunku logistyka będziesz posiadał zdolności do postrzegania problemów łańcucha dostaw z perspektywy zintegrowanych procesów biznesowych, także w kontekście współpracy partnerskiej podmiotów działających w takim  łańcuchu. Będziesz wykazywał się wyjątkowymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz zdolnościami do niestandardowego myślenia w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych. Będziesz mógł znaleźć pracę w różnych organizacjach, przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych różnych, przedsiębiorstwach branży TSL (transport-spedycja-logistyka), firmach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki, przedsiębiorstwach komunalnych czy działach logistycznych jednostek samorządu terytorialnego.

Patrycja, Tactical Buyer w firmie Aebi Schmidt

Wybór uczelni i kierunku studiów to bardzo ważna decyzja. Ja wybrałam Logistykę na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (I i II stopień) i zdecydowanie była to świetna decyzja! Zarówno ogrom wiedzy teoretycznej, jak i wyniesione na przestrzeni lat praktyczne rozwiązania wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Zaangażowanie wykładowców, ich wsparcie oraz rady, czy też działalność w kole naukowym miały realny wpływ na moją karierę zawodową. Gdybym miała stanąć przed wyborem studiów jeszcze raz, to bez wahania ponownie mój wybór padłby na Logistykę na tym wydziale. Polecam każdemu!

Dawid, Spedytor Międzynarodowy w firmie Sachs Trans International

Decyzja o podjęciu studiów na kierunku LOGISTYKA, była jedna z najlepszych decyzji podjętych w moim życiu. Studia na poziomie inżynierskim i magisterskim to wspaniale doświadczenie, czas rozwoju, pozyskiwania wiedzy teoretycznej, czas kreatywności, inspiracji. Możliwość zdobywania praktycznych umiejętności na serii zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych, przekazywanych przez profesjonalistów i pasjonatów swojego fachu. Studia to 5 wspaniałych lat, które zaowocowały w późniejszym czasie, dając możliwość efektywnej pracy zawodowej.

Dr inż. Jakub S.

Studia na kierunku logistyka wyposażyły mnie w kompetencje pozwalające przyjąć aktywną rolę w szybko zmieniającej się gospodarce, społeczeństwie oraz rynku pracy. Profesjonalna i przyjazna kadra akademicka motywuje do nieustannego rozwoju oraz samodyscypliny. Dodatkowo realizacja studiów daje możliwość odbywania wielu praktyk studenckich oraz zdobywania doświadczenia poprzez przynależność do znanego w branży Europejskiego Koła Logistycznego Feniks.

Jakub, doktorant

Studiowanie logistyki na Politechnice Śląskiej pozwoliło mi na znaczny rozwój wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z kierunkiem. Wykładowców cechuje profesjonalne podejście do prowadzenia zajęć, jednocześnie starają się przekazać wiedzę w jak najbardziej ciekawy i przystępny dla studenta sposób. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach i laboratoriach. Ponadto podczas studiowania istnieje możliwość uczestnictwa w wielu projektach, kołach naukowych oraz nawiązania współpracy z kluczowymi przedsiębiorstwami branży TSL. Dyplom ukończenia studiów logistycznych otwiera wiele możliwości i pozwala na rozwój kariery zawodowej. 

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.
 • Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego.
 • Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi.
 • Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.
 • Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji.
 • Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową.
 • Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna.
 • Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Logistyka

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast