• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Matematyka

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Licencjat 3 lata/
6 semestrów
Polski Gliwice 60 na 150 max. 90

Wydział Matematyki Stosowanej
Gliwice, ul. Kaszubska 23,
tel. 32 237 20 29
e-mail: wms_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł: licencjat
 • specjalności:
  • matematyka finansowa
  • matematyka informatyczna
  • matematyka stosowana

Matematyka, jako kierunek studiów, ma ogromny wpływ na kształtowanie się kompetencji zawodowych studenta. Studia pozwalają opanować nie tylko ogólną wiedzę matematyczną ale również jej poszerzony zakres i zastosowania.  Absolwenci, dzięki wiedzy, dyscyplinie samokształcenia i  umiejętnościom pracy zespołowej, doskonale radzą sobie na rynku pracy. Studiując, zdobędziesz wiedzę z analizy, algebry oraz rachunku prawdopodobieństwa, a po wyborze ścieżki dyplomowania, pogłębisz swoje zainteresowania na jednej z trzech specjalności: matematyka finansowa, matematyka stosowana czy matematyka informatyczna.

Matematyka jest częścią naszej kultury. Za pomocą rozważań logicznych możemy analizować zależności i relacje pomiędzy obiektami a także badać różne zjawiska  w otaczającym nas świecie. Matematyka jest uniwersalnym językiem dla ich opisu. Studiując, rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia i analizowania złożonych problemów, poprawisz kreatywność, samodzielność, komunikację oraz umiejętność współpracy w grupie. Zdobędziesz kwalifikacje i kompetencje bardzo cenione przez pracodawców.

Nasz kierunek, w najnowszym rankingu Perspektyw, został najwyżej oceniony spośród wszystkich kierunków matematycznych prowadzonych przez uczelnie w województwach śląskim i opolskim oraz znalazł się w grupie najlepszych Matematyk w kraju.

 

Studia na kierunku Matematyka dają możliwość  opanowania ogólnej wiedzy matematycznej i jej zastosowań. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwiają absolwentom przekazywanie wiedzy matematycznej i wyjaśnianie jej praktycznego zastosowania w ramach pracy na różnych stanowiskach i w różnych zawodach (w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach, administracji). W przyszłym zatrudnieniu z pewnością pomoże Ci umiejętność logicznego i krytycznego rozumowania.

 

Studenci w okresie studiów odbywają trzytygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z naszym wydziałem (sektor bankowy, ubezpieczeniowy, nowych technologii, przetwarzania danych). Jako że wielu naszych studentów jest w różny sposób  aktywnych zawodowo, jako obowiązkową praktykę możemy zaliczyć wcześniejszą pracę zawodową lub też praktykę odbytą w firmie wybranej przez Ciebie.

 

W cyfrowym, zaawansowanym technologicznie świecie, „produkującym” ogromne ilości danych, wiele firm i instytucji szuka osób dobrze zorientowanych w praktycznym wykorzystaniu metod matematycznych. Należą do nich np.: banki i inne instytucje finansowe, administracje przedsiębiorstw, ich działy finansowe,  firmy informatyczne. Dlatego program studiów przygotuje Cię do pracy w takich instytucjach, ale również umożliwi podjęcie pracy naukowo-badawczej jeśli taką ścieżkę kariery wybierzesz.

W czasie studiów licencjackich lub magisterskich możesz także, poza uczelnią, zdobyć dodatkowe uprawnienia pedagogiczne. Wraz z dyplomem magistra umożliwi Ci to pracę w placówkach oświatowych jako pełnoprawny nauczyciel matematyki. Dyplom licencjata umożliwi nauczanie w szkołach podstawowych.

Wydział Matematyki Stosowanej współpracuje z Uniwersytetem l’Aquila we Włoszech w ramach programu RealMaths i umowy o podwójnym dyplomowaniu.  Kontynuując swoją edukację na studiach drugiego  studenci zakwalifikowani do tego programu mogą spędzić drugi rok studiów we Włoszech i uzyskać dwa dyplomy magisterskie obu uczelni.

Marcin

„Ukończyłem studia na kierunku matematyka. Obecnie pracuję jako nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej. Zawsze marzyłem o pracy z uczniami, o wprowadzaniu ich w tajniki matematyki, pokazywaniu jej piękna i użyteczności. Zamierzam przygotowywać swoich uczniów do startów w konkursach matematycznych i informatycznych.”

Magdalena

„Ukończyłam studia na Politechnice Śląskiej na dwóch kierunkach: matematyce na Wydziale Matematyki Stosowanej i inżynierii materiałowej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Wiedzę, umiejętności, a także kompetencje miękkie zdobyte na studiach wykorzystuję w pracy na stanowisku specjalisty ds. procesu w firmie PwC Service Delivery Center (Katowice), prowadzę też własną działalność (firma Matfun – korepetycje online).”

Mirosława

„Od zawsze wiedziałam, że chcę studiować matematykę, ale nie za bardzo miałam pojęcie, gdzie po tym kierunku studiów można podjąć pracę. W czasie studiów, w ramach programu ERASMUS, odbyłam staż na Uniwersytecie w Würzburgu. Podszkoliłam znajomość języka niemieckiego i rozszerzyłam swoją wiedzę ze statystyki matematycznej i analizy danych. Obecnie pracuję w Dziale Badań i Rozwoju Centrum Innowacji Technik Pomiarowych w Niemczech.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce.
 • Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu.
 • Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce.
 • Absolwenci kierunku matematyka są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw.
 • Mają oni możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.
 • Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą również wykonywać zawód nauczyciela matematyki i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Matematyka

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Matematyki Stosowanej

Font Resize
Contrast