• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Mechanical engineering

Mode of study Title obtained Period of study Language of instruction Place of classes Minimum number of credits (Polish students) Admission limit
Full-time Bachelor of Science 3,5 years /
7 semesters
English Gliwice 45 out of 150 max. 20

Faculty of Mechanical Engineering
Gliwice, 18a Konarskiego St,
phone 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • Strona internetowa kierunku

Graduates have knowledge from area of design methods, engineering computations, materials processing technologies, investigations methods and IT techniques assisting design, manufacturing and maintenance of machines. Graduates can use knowledge from the area of mechanics, strength of materials and materials selection using the contemporary computational tools, and management of the design process. They also have the fundamental knowledge from area of the pro-ecological technologies and integrated environment systems.

PROMO VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=-wvnJjQkHhg

The study program includes (not limited) the following modules:

 • Maths, Physics, Statistics and other base courses,
 • IT module (information technology, programming etc.),
 • Module of technical courses (algorithms and data structures, numerical methods, computer simulations, CAD/CAM/CAE systems),
 • Design, manufacture and operation of machines and mechanical devices,
 • Practical use of CAx systems, with particular emphasis on simulation, analytical and computational methods,
 • Application of machining technology, foundry, welding, plastics and metal processing,
 • Implementation of the production and assembly processes of machines in accordance with modern technologies,
 • Automation and robotics,
 • Engineering mid-project (last semester).

Graduates from Mechanical Engineering:

 • shall find jobs in companies dealing with design, manufacturing and exploitation of machinery, e.g. in design offices, and connected with production planning and automation of technological processes;
 • shall possess the wide knowledge and skills in metallurgy, materials science, machining, joining technologies, engineering designing, automation, plant management, quality management and other related areas;
 • shall be well-prepared to take up post-graduate studies leading to the Master’s degree – the faculty offers several proposals in English.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) lub z końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla końcowego wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Mechanical engineering

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast