• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Mechanika i budowa maszyn

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 45 na 150 max. 100

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 2000zł/
semestr
100

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel.32 237 16 10
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: bosg8@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • projektowanie i konstruowanie
  • procesy technologiczne
 • Strona internetowa kierunku

Jeżeli ciekawi Cię jak jest coś zbudowane i dlaczego działa, lubisz rozkręcać i demontować do ostatniej śrubki i wierzysz, że to Ty zbudujesz perpetuum mobile, to znalazłeś idealny dla siebie kierunek studiów! Nauczymy Cię zasad mechaniki, teorii maszyn i mechanizmów oraz wszystkiego co trzeba wiedzieć o wytrzymałości materiałów. Dowiesz się jak projektować maszyny, jak dobierać materiały inżynierskie, technologie i techniki służące ich wytwarzaniu. Ponadto poznasz zasady eksploatacji maszyn, m.in. diagnostyki technicznej oraz projektowania i zarządzania systemami produkcyjnymi oraz zdobędziesz wiedzę na temat współczesnych metod i narzędzi wspomagania prac inżynierskich.

Produkcja przemysłowa jest filarem cywilizacji technicznej. Nawet czwarta i zapowiadana już piąta rewolucja przemysłowa tego nie zmienią – jedynie mocniej zaakcentują głębszą integrację i automatyzację procesów oraz zrównoważony rozwój przemysłu. Bla Ciebie oznacza to, że w każdej branży nadal potrzebni będą specjaliści z umiejętnościami w zakresie projektowania maszyn, eksploatacji systemów technicznych i zarządzania zmieniającą się produkcją. Zwłaszcza tacy, których wiedza nadąża za wymaganiami rynkowymi, czyli nasi absolwenci!

Absolwenci kierunku posiadają aktualną  wiedzę i umiejętności pozwalające na  projektowanie i analizę mechanizmów, wiedzę dotyczącą budowy i własności typowych elementów i zespołów maszyn, zasada ich projektowania i badania, zarówno metodami klasycznymi jak i z zastosowaniem współczesnych narzędzi projektowych, symulacyjnych i obliczeniowych.  Potrafią także projektować procesy technologiczne wytwarzania maszyn i zarządzać tymi procesami. Znają zasady integracji procesów projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Potrafią organizować i nadzorować działania służb utrzymania ruchu.  Znają zasady eksploatacji złożonych systemów technicznych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Jednym słowem są wysokiej klasy specjalistami.

Doskonale wiemy, że nie ma współczesnej edukacji wyższej bez włączenia w nią przemysłu. W programie Twoich studiów istotna rolę będą odgrywały praktyki zawodowe i staże. Wszystko po to byś wiedzę z laboratorium skonfrontował z realiami produkcji. Rozwiniesz swoje kwalifikacje i upewnisz się, że naprawdę uczymy na potrzeby przemysłu. Sam wybierzesz firmę i branżę, do której Ci najbliżej.

 

Jako inżynier mechanik możesz znaleźć pracę między innymi w:

– przemyśle elektromaszynowym,
– przemyśle samochodowym,
– działach eksploatacji i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach innych branż,
– działach projektowych i badawczo-rozwojowych,
– jako technolog produkcji,
 – jako inżynier produkcji lub automatyzacji procesów.

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z dwóch następujących ścieżek dyplomowania:

1. Projektowanie i konstruowanie

Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • projektowanie, wytwarzanie oraz eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • praktyczne wykorzystanie systemów CAx, ze szczególnym uwzględnieniem metod symulacyjnych, analitycznych i obliczeniowych,
 • umiejętność opracowania dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej,
 • umiejętność komputerowo wspomaganego zarządzania wiedzą i danymi projektowymi,
 • zarządzanie, w tym zarządzanie jakością i bezpieczeństwem.

2. Procesy technologiczne

Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • znajomość zagadnień mechaniki, budowy, badania i eksploatacji maszyn oraz inżynierii materiałowej,
 • stosowanie m. in. technologii obróbki skrawaniem, odlewnictwa, spawalnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych i metali,
 • realizacja procesów wytwarzania i montażu maszyn zgodnie z nowoczesnymi technologiami,
 • umiejętność opracowania dokumentacji technologicznej z uwzględnieniem dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej, praktyczne wykorzystanie systemów CAx w obszarze projektowania procesów.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Znają nowoczesne konstrukcje maszyn i urządzeń technologicznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu (m.in. samochodowego, lotniczego). Potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki, technologii procesów materiałowych, wytrzymałości i doboru materiałów, termodynamiki, procesów cieplnych oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych, komputerowych metod i narzędzi obliczeniowych, a także zarządzania procesem projektowym. Posiadają wiedzę z zakresu technologii i procesów proekologicznych oraz systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Studiują na kierunku prowadzonym z dużym udziałem przemysłu, odbywając praktyki przemysłowe. Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w wielu dziedzinach gospodarki m.in. w przemyśle maszynowym, energetyce, transporcie, lotnictwie, budownictwie, medycynie. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i eksploatacją maszyn, zwłaszcza technologicznych i energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych, konsultingowych, edukacyjnych i administracyjnych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Mechanika i budowa maszyn

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast