• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Mechatronika przemysłowa

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 45 na 150 max. 50

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 16 10
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: BOSG8@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • Układy napędowe i sterowanie
  • Automatyzacja i robotyzacja
  • Symulacje komputerowe i programowanie
 • Strona internetowa kierunku

Nie możesz się zdecydować czy wybrać mechanikę czy elektronikę? Nie musisz wybierać, jest kierunek, który łączy obie te dziedziny. Nauczysz się na nim jak zbudowane są układy mechatroniczne, jak je projektować; jakie czujniki i układy napędowe zastosować, jak je połączyć, skonfigurować, zaprogramować, uruchomić, a na koniec skutecznie testować i bezpiecznie eksploatować. Ten kierunek łączy zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki i to w praktycznych zastosowaniach. Pasjonują Cię drony? Dowiesz się z jakich  komponentów zbudowany jest bezzałogowy statek powietrzny, jakie prawa fizyki powodują, że się wznosi i leci, i to dokładnie tam, gdzie byś chciał! Mechatronika Przemysłowa to kierunek interdyscyplinarny, który uczy też jak budować i efektywnie wykorzystywać kompetencje członków zespołu w projekcie mechatronicznym.

We współczesnym świecie, większość urządzeń, z których korzystamy, to urządzenia mechatroniczne, czyli takie, które mają układ mechaniczny, czujniki, napędy, układy sterujące wraz z oprogramowaniem i często interfejs do komunikacji z człowiekiem. Należą do nich np.: kasy samoobsługowe, automaty wendingowe wydające kawę i batoniki, bankomaty, dystrybutory na stacjach paliw, hulajnogi elektryczne, kamery wideo, roboty kuchenne, nowoczesne drukarki komputerowe, drony czy samochody, które stają się coraz bardziej autonomiczne. Nad projektem takiego elektrycznego, autonomicznego minibusu, który może poruszać się po drogach bez obecności kierowcy, pracują naukowcy z naszej uczelni. Wybierając ten kierunek znajdziesz się w gronie twórców nowej rzeczywistości, bo nauczysz się jak takie urządzenia projektować, budować, programować i testować.

Może nawet je sobie wydrukujesz w technologii 3D? Skoro wydrukowano już rakietę kosmiczną to czy są jakieś granice poza wyobraźnią inżyniera?

 

Studiując zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • mechaniki, wytrzymałości materiałów, doboru materiałów inżynierskich, podstaw konstruowania maszyn, elektrotechniki, elektroniki i technik mikroprocesorowych, automatyki i robotyki, systemów sensorycznych i wizyjnych, sterowania i informatyki;
 • projektowania układów mechanicznych, doboru napędu i czujników do układu, doboru i sterowania mechanizmem oraz programowania układu sterowania;
 • integracji zdobytej wiedzy przy opracowywaniu, wytwarzaniu, eksploatacji, diagnozowaniu oraz serwisowaniu układów mechanicznych posiadających układ napędowy ze sterowaniem.

Rozwój Twojej kariery zawodowej zależeć będzie od zainteresowań, umiejętności i kompetencji. Możesz zajmować stanowiska inżynierskie, kierownicze, dyrektorskie czy menedżerskie. Pracę znajdziesz między innymi w innowacyjnych, wysoce technologicznie rozwiniętych przedsiębiorstwach przemysłu wytwórczego:

– motoryzacyjnego,
– lotniczego,
– elektromaszynowego,
– sprzętu gospodarstwa domowego,
– medycznego,
– spożywczego,
– sportowego i wielu innych.

dr inż. Marek S., Dyrektor Centrum Inżynieryjnego

Studiowanie na Wydziale MT niezależnie od kierunku uczy podejścia jak rozwiązywać wyzwania inżynierskie. Jest to Wydział z największa ilością aktywnych kół naukowych, udzielałem się w kilku, jednak dwa koła ukształtowały mnie jako inżyniera, który lubi wyzwania i wie, jak doprowadzić pomysł do finalnego rozwiązania. Studiowanie na kierunku Mechatronika pozwoliło mi poznać kilka obszarów inżynierii. Te kompetencje pozwoliły mi awansować na stanowisko kierownicze już w pierwszym roku po ukończeniu studiów, a wielu moim kolegom na inne kluczowe dla dzisiejszego rozwiniętego świata stanowiska pracy. Profesorowie i doktorzy pracujący na Wydziale są wyjątkowo blisko powiązani z przemysłem, dlatego uczelnia nie oferuje nam wiedzy, którą odłożymy na półkę, a aktualną wiedzę potrzebną w nowoczesnych firmach. Ponadto, dzięki takiemu podejściu Uczelni, mogłem pracować w zawodzie przez większość mojego czasu studiów, a pracę etatową otrzymali niemal wszyscy studenci z kierunku już w czasie ostatniego roku studiów. Kilka lat po ukończeniu kierunku Mechatronika zaproponowano mi studiowanie na doktoracie wdrożeniowym, gdzie pod okiem najlepszych profesorów mogłem rozwiązać realny problem istniejący w przemyśle, stosując metodykę naukową. Połączenie wielu lat doświadczenia z podejściem naukowym w pracy przysłużyły się do przyśpieszenia mojej kariery zawodowej.

mgr inż. Dorota B., Senior Design Engineer – Structures

Pięć lat studiów na kierunku Mechatronika, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, było czasem, dzięki któremu mogłam się rozwinąć naukowo oraz społecznie. To właśnie tutaj mogłam uczestniczyć w różnych konferencjach naukowych oraz zajęciach dodatkowych, pogłębiających zdobytą wiedzę. Poznałam wspaniałych ludzi, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomogli mi rozwinąć moje zainteresowanie wytrzymałością materiałów, co ukierunkowało moją karierę zawodową. Uzyskane podczas studiów umiejętności i wiedza pozwoliły mi na zdobycie interesującej pracy w przemyśle morskim. Polecam kierunek Mechatronika Przemysłowa ze względu na różnorodność zajęć, która pozwala absolwentom rozpocząć karierę w różnych gałęziach przemysłu.

mgr inż. Karol K., Quality Assurance

Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, kierunek Mechatronika. Wybór kierunku motywowany był moimi zainteresowaniami w obrębie mechaniki oraz robotyki, jednakże dzięki szerokiemu zakresowi programu jaki zapewnia kierunek, mogłem poznać i doświadczyć wielu dziedzin z obszaru inżynierii. To pozwoliło mi finalnie realizować się na wielu płaszczyznach zawodowych, których wcześniej nie zakładałem. Pisząc “doświadczyć” mam na myśli różnorodne laboratoria, wyjazdy i współprace z dużymi firmami, organizowanie ciekawych wydarzeń i eventów. Dzięki otwartości uczelni, studenci mogą tworzyć swoje prace dyplomowe realizując rzeczywiste projekty dla różnych firm. Sam miałem okazję pracować nad modelem inteligentnej naczepy, pod patronatem firmy Wielton. Kolejnym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, są ludzie. Szczególnie relacje oraz kontakty nawiązane podczas studiów, które bardzo często owocują w późniejszym czasie drogi zawodowej. Jestem tego dobrym przykładem. Początek mojej kariery to praca przy testach oprogramowania do układu BMS dla baterii w elektrycznym Porsche. Pomimo, że mija już trzeci rok od zmiany pracy, dalej miło ją wspominam, widząc tą maszynę na ulicy. Kolejną przygodą była homologacja lokomotyw dla firmy Bombardier. Świat kolei to bardzo interesujący kawałek przemysłu. Obecnie dbam o jakość kodu pojazdu autonomicznego, tworzonego w Gliwicach. Wymaga to wiedzy z wielu dziedzin, a ukończony kierunek pozwala mi dobrze wykonywać swoją pracę. Pamiętajcie – „teoria jest wtedy, kiedy coś nie działa i wszyscy wiedzą dlaczego, praktyka natomiast to kiedy coś działa i nikt nie wie dlaczego”. Jako absolwent szczerze polecam Politechnikę Śląska, szczególnie kierunek Mechatronika Przemysłowa na Wydziale MT.

Jako kluczowe kwalifikacje wspólne dla wszystkich ścieżek dyplomowania można wymienić:

 • Znajomość podstawowych materiałów inżynierskich stosowanych w mechatronice oraz najważniejszych technologii wytwarzania elementów układów mechatronicznych;
 • Przygotowanie do samodzielnego zaprojektowania typowego układu mechatronicznego w zakresie: części mechanicznej, układu sterowania oraz oprogramowania jego podstawowych funkcji, jego wytworzenia i uruchomienia;
 • Umiejętność pracy zespołowej oraz planowania i organizacji pracy;
 • Umiejętność wykorzystania najważniejszych nowoczesnych narzędzi inżynierskich włącznie z systemami CAD/CAM/CAE, a także znajomości technologii Przemysłu 4.0.

Ponadto:

 • absolwenci ścieżki dyplomowania „Układy napędowe i sterowanie” nabędą kwalifikacje wymagane do zaprojektowania, skompletowania, uruchomienia i oprogramowania mechatronicznych układów napędowych;
 • absolwenci ścieżki dyplomowania „Automatyzacja i robotyzacja” będą dobrze przygotowani do realizacji podstawowych zadań w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych, a także do robotyzacji procesów, obsługi i programowania robotów przemysłowych oraz do projektowania, budowy i stosowania robotów mobilnych;
 • absolwenci ścieżki dyplomowania „Symulacje komputerowe i programowanie” nabędą kwalifikacje w zakresie stosowania metod symulacyjnych w rozwoju produktu, a także w zakresie inżynierii oprogramowania oraz języków programowania, pozwalające na ich zatrudnienie w sektorze ICT.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu projektowania układów mechanicznych, doboru układów napędowych, układów sensorycznych, układów sterowania oraz programowania ich funkcjonalności. Posiada podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki, wytrzymałości materiałów, doboru materiałów inżynierskich, podstaw konstrukcji maszyn, elektrotechniki, elektroniki i technik mikroprocesorowych, automatyki i robotyki, systemów sensorycznych i wizyjnych, sterowania i informatyki. Potrafi w sposób twórczy zastosować zdobytą wiedzę przy opracowywaniu, wytwarzaniu, eksploatacji, diagnozowaniu oraz serwisowaniu układów mechanicznych, posiadających układ napędowy ze sterowaniem. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu mechatroniki.

Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia oraz pracy, między innymi w przemyśle wytwórczym, a zwłaszcza motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym, elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego, w szczególności wykorzystującym układy mechatroniczne oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Mechatronika przemysłowa

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast