Architektura wnętrz

studia stacjonarne

Architektura wnętrz

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Architektury
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 27 28
e-mail: aw-rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

2 lata/4 semestry

UZYSKANY
TYTUŁ

magister

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne II stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 2 lata / 4 semestry
 • uzyskany tytuł: magister

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.
 • Sprawnie posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury wnętrz.
 • W ramach studiów zostają zapoznani przede wszystkim z zagadnieniami w sferze sztuk pięknych i projektowych, jak również z treściami o profilu inżynierskim.
 • Absolwentów kierunku architektura wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej.
 • Wiedza absolwentów jest dodatkowo poszerzona o historię sztuki, architektury wnętrz i mebli oraz przedmioty plastyczne, a także wzbogacona o zagadnienia budowlane, konstrukcyjne i technologiczne.
 • Profil oraz tematyka studiów pozwalają na znaczną elastyczność projektową, wykształcają umiejętność indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej, a także stwarzają możliwość organizowania samodzielnej działalności projektowej i udziału w pracach artystyczno-badawczych.
 • Absolwenci kierunku architektura wnętrz są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz i szeroko rozumianych działań plastycznych oraz współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oczekiwane kompetencje kandydata Forma sprawdzenia kompetencji kandydata
Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, potwierdzone dyplomem licencjata, a w szczególności:

 • ma wiedzę oraz umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka,
 • jest przygotowany do podejmowania zadań projektowych łączących wartości formalne, użytkowe i konstrukcyjne uwzględniające kontekst,
 • jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej z zakresu architektury wnętrz oraz do organizowania działalności projektowej,
 • potrafi komunikować się i aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,
 • potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie językiem specjalistycznym z zakresu architektury wnętrz.
 1. Kandydaci są przyjmowani na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego:
  etap I – wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  etap II – rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.
 2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
  • w etapie I – 50,
  • w etapie II – 100.

Wynikiem ukończenia studiów jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH

Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zostały opublikowane na odrębnej stronie internetowej:

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

magister sztuki

Stopien

Stopień II

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Architektura wnętrz

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast