Automatyka i robotyka

studia stacjonarne

Automatyka i robotyka

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 237 23 77
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku/7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • Specjalności:
  • automatyka i eksploatacja inteligentnych budynków (zajęcia są prowadzone wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki)
  • automatyka procesowa
  • technologie informacyjne w automatyce i robotyce

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Kierunek automatyka i robotyka jest jednym z najatrakcyjniejszych kierunków studiów technicznych, umożliwiającym absolwentom wykonywanie satysfakcjonującej pracy w wyuczonym zawodzie, zwłaszcza w regionie śląskim, gdzie otworzyły lub otwierają swe przedstawicielstwa liczne koncerny międzynarodowe i przedsiębiorstwa lokalne funkcjonujące w obszarze gospodarki opartej na wiedzy. Program studiów jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami przemysłu oraz studentami. Obejmuje on wiele zajęć w bezpośrednim kontakcie z nowoczesną aparaturą. Przygotowuje zarówno do pracy indywidualnej, jak również w małym i dużym zespole, gdzie najistotniejsze jest rozwiązywanie praktycznych problemów i wykonanie projektów związanych ze sterowaniem układami automatyki i robotyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik sterowania mikroprocesorowego, a także przetwarzaniem informacji.

Ten kierunek studiów jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zarówno ogólnymi zagadnieniami budowy systemów automatyki i robotyki, jak i specjalistycznymi zagadnieniami identyfikacji i sterowania złożonymi układami automatyki i robotyki. Dobrze poradzą sobie na nim osoby o zacięciu technicznym i te o zamiłowaniach do nauk ścisłych.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów, związanych ze sterowaniem procesami ciągłymi i dyskretnymi, inżynierią procesową i systemową, systemami komputerowymi i mikroprocesorowymi, automatyzacją procesów technologicznych i układów autonomicznych, a także robotyką, układami mobilnymi. Posiadają umiejętności, niezbędne przy projektowaniu i programowaniu różnorodnych układów sterowania, w programowaniu off-line i on-line robotów przemysłowych i zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, robotów mobilnych oraz urządzeń autonomicznych. Są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej, w zależności od specjalności, jako projektanci i użytkownicy:

 • nowoczesnych systemów automatyki, w tym automatyki procesowej i budynkowej,
 • utrzymania ruchu obiektów przemysłowych oraz użyteczności publicznej,
 • układów sterowania robotów, urządzeń mobilnych, samochodów i samolotów,
 • systemów biotechnologicznych i energetycznych,
 • systemów komputerowych, monitorujących, pomiarowych i decyzyjnych w realiach wymagań przemysłu 4.0.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • zakładach oraz firmach projektujących, wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki,
 • firmach projektujących i programujących systemy sterowania,
 • centrach komputerowych, jednostkach utrzymania ruchu,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych, zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowych, zautomatyzowanych procesów wytwórczych, transportowych i technologicznych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego – matematyka (poziom rozszerzony), biologia, chemia, fizyka, informatyka,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Automatyka i robotyka

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast