Technologia chemiczna

studia stacjonarne

Technologia chemiczna

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Chemiczny
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9,
tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku / 7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • technologia nieorganiczna i elektrochemia
  • technologia chemiczna organiczna
  • technologia polimerów i tworzyw sztucznych

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii.
 • Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki.
 • Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych.
 • Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Technologia chemiczna

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Tytuł

inżynier

Wydział

Wydział Chemiczny

Font Resize
Contrast