Lingwistyka stosowana

studia stacjonarne

Lingwistyka stosowana

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A,
tel. 32 400 39 61
e-mail: knsifo_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3 lata / 6 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

licencjat

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów
 • uzyskany tytuł: licencjat
 • specjalności:
  • język angielski z językiem francuskim
  • język angielski z językiem hiszpańskim
  • język angielski z językiem włoskim
  • język niemiecki z językiem angielskim

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek Lingwistyka stosowana przygotowuje do pracy tłumaczy języków specjalistycznych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz wykwalifikowanej kadry zdolnej sprostać wysokim oczekiwaniom nowoczesnej gospodarki, której działalność zawodowa oparta jest na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie studiów o profilu praktycznym.

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją jest nowoczesnym i profesjonalnym centrum kształcenia tłumaczy języków specjalistycznych, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom studentów oraz rynku pracy.

Podjęcie kształcenia na kierunku Lingwistyka stosowana umożliwi studentom:

 • zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa ogólnego i stosowanego, w tym przekładoznawstwa m. in. w sferze techniki komunikacji, promocyjno-reklamowej i biznesowej, oraz ich zastosowania w działalności zawodowej,
 • poznanie teorii, funkcjonowania i form przedsiębiorczości w kontekście organizacji pracy oraz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu oraz zdobycie wiedzy na temat tendencji w rozwoju nauk technicznych,
 • stosowanie komunikacyjnych kompetencji językowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla wiodącego języka oraz B2 dla języka dodatkowego C,
 • rozwiązywanie złożonych problemów związanych z pracą tłumacza języków specjalistycznych,
 • zdobycie umiejętności doboru i wykorzystania właściwych środków oraz metod pracy i technologii informacyjnych rozwiązywanie złożonych problemów związanych z pracą tłumacza języków specjalistycznych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wjop

lub

 P = 1 × Wjor

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,

Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Pod uwagę bierze się tylko jeden wynik – z poziomu podstawowego albo rozszerzonego.

 

Na specjalnościach: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest język: angielski albo niemiecki na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Lingwistyka stosowana

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

letnia

Wydział

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Font Resize
Contrast