Lingwistyka stosowana

studia stacjonarne

Lingwistyka stosowana

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A,
tel. 32 400 39 61
e-mail: knsifo_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3 lata/6 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

licencjat

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3 lata/6 semestrów
 • uzyskany tytuł: licencjat
 • specjalności:
  • język angielski z językiem hiszpańskim
  • język angielski z językiem włoskim
  • język francuski z językiem angielskim
  • język niemiecki z językiem angielskim

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Po ukończeniu I semestru studenci wszystkich specjalności wybierają jedną z dwóch specjalizacji: nauczycielską lub tłumaczeniowo-biznesową (uruchomiona zostaje jedna ze specjalizacji w zależności od preferencji studentów).
 • Po ich ukończeniu absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów teoretycznych w swojej specjalności językowej.
 • Są zapoznani z historią literatury, historią, geografią i kulturą krajów studiowanego obszaru językowego.
 • W czasie trzyletniej nauki studenci osiągają wysoką praktyczną znajomość języka i teoretyczną wiedzę o jego strukturze.
 • W zależności od wybranej specjalizacji posiadają oni także wiedzę przygotowującą do pracy w zawodzie nauczyciela języka obcego lub tłumacza w zakresie języka biznesu.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wjop

lub

 P = 1 × Wjor

gdzie:

P              – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjop            – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,

Wjor             – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Pod uwagę bierze się tylko jeden, wybrany przez kandydata wynik z poziomu podstawowego albo rozszerzonego.

 

NNa specjalnościach: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski albo niemiecki na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura (obowiązująca od roku 2015 dla liceów oraz od roku 2016 dla techników) dostępne są na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Lingwistyka stosowana

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

letnia

Wydział

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Font Resize
Contrast