Mechanika i budowa maszyn

studia stacjonarne/niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
e-mail: bosg8@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku / 7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • projektowanie i konstruowanie
  • procesy technologiczne
 • nagrody i wyróżnienia: jakość kształcenia na kierunku została wyróżniona najwyższą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Strona internetowa kierunku

Studia trwają 7 semestrów (3,5 roku). Od 4. semestru, w zależności od dokonanego wyboru, studia realizowane są w ramach jednej z dwóch następujących ścieżek dyplomowania:

1. Projektowanie i konstruowanie

Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • projektowanie, wytwarzanie oraz eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • praktyczne wykorzystanie systemów CAx, ze szczególnym uwzględnieniem metod symulacyjnych, analitycznych i obliczeniowych,
 • umiejętność opracowania dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej,
 • umiejętność komputerowo wspomaganego zarządzania wiedzą i danymi projektowymi,
 • zarządzanie, w tym zarządzanie jakością i bezpieczeństwem.

2. Procesy technologiczne

Kluczowe umiejętności zdobywane w ramach ścieżki:

 • znajomość zagadnień mechaniki, budowy, badania i eksploatacji maszyn oraz inżynierii materiałowej,
 • stosowanie m. in. technologii obróbki skrawaniem, odlewnictwa, spawalnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych i metali,
 • realizacja procesów wytwarzania i montażu maszyn zgodnie z nowoczesnymi technologiami,
 • umiejętność opracowania dokumentacji technologicznej z uwzględnieniem dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej, praktyczne wykorzystanie systemów CAx w obszarze projektowania procesów.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Znają nowoczesne konstrukcje maszyn i urządzeń technologicznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu (m.in. samochodowego, lotniczego). Potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki, technologii procesów materiałowych, wytrzymałości i doboru materiałów, termodynamiki, procesów cieplnych oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych, komputerowych metod i narzędzi obliczeniowych, a także zarządzania procesem projektowym. Posiadają wiedzę z zakresu technologii i procesów proekologicznych oraz systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Studiują na kierunku prowadzonym z dużym udziałem przemysłu, odbywając praktyki przemysłowe. Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w wielu dziedzinach gospodarki m.in. w przemyśle maszynowym, energetyce, transporcie, lotnictwie, budownictwie, medycynie. Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i eksploatacją maszyn, zwłaszcza technologicznych i energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych, konsultingowych, edukacyjnych i administracyjnych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) – matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE (cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022)

Semestr I – 1700 zł
Semestr II – 1700 zł
Semestr III – 1700 zł
Semestr IV – 1700 zł
Semestr V – 1700 zł
Semestr VI – 1700 zł
Semestr VII – 1700 zł

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

niestacjonarne, stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Mechanika i budowa maszyn

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Font Resize
Contrast