• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Technologia chemiczna

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 45 na 150 max. 60

Wydział Chemiczny
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9,
tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • inżynieria i aparatura przemysłowa
  • technologia chemiczna organiczna
  • technologia nieorganiczna i elektrochemia
  • technologia polimerów i tworzyw sztucznych

Na studiach poznasz zagadnienia dotyczące podstawowych i zaawansowanych zagadnień chemii i pokrewnych nauk przyrodniczych. Zdobędziesz solidne wykształcenie inżynieryjno-techniczne z zakresu technologii chemicznej, podstaw budowy aparatury chemicznej oraz operacji i procesów jednostkowych. Poznasz zaawansowane techniki analizy chemicznej w tym analizy instrumentalnej.

Studiując, będziesz nabywał cenne umiejętności praktyczne, podczas zajęć o charakterze laboratoryjnym, komputerowym czy projektowym. Duża liczba przedmiotów ma charakter wybieralny, oznacza to, że możesz sam kształtować program studiów wg. własnych preferencji, wybierając m.in. jedną ze ścieżek dyplomowania: Technologię Chemiczną Organiczna, Technologię Nieorganiczną i Elektrochemię, Technologię Polimerów i Tworzyw Sztucznych lub Inżynierię i Aparaturę Procesową.

Przemysł chemiczny zajmuje w naszym kraju drugie miejsce pod względem wartości produkcji sprzedanej oraz trzecie pod względem zatrudnienia. Ma ogromny wpływ na rozwój krajowej gospodarki, ponieważ polski segment chemiczny należy do światowej czołówki pod względem tempa wzrostu. Innowacyjne technologie, wysokiej jakości surowce pochodzenia naturalnego, energia czerpana z odnawialnych źródeł, eliminacja zanieczyszczeń, ciągłe doskonalenie i podążanie za potrzebami konsumentów to główne kierunki rozwoju branży chemicznej. Jeśli chcesz współtworzyć tę technologiczną rewolucję, ten kierunek jest dla Ciebie! Wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą Ci jako inżynierowi, odnaleźć się praktycznie w każdej branży przemysłowej lub administracyjnej.

Studiując na kierunku Technologia Chemiczna zostaniesz inżynierem dysponującym wiedzą ogólną oraz praktyczną z obszaru nauk chemicznych, technicznych i pokrewnych nauk przyrodniczych, a w szczególności:
– technologii chemicznej,
– podstaw budowy aparatury chemicznej,
– operacji i procesów jednostkowych,
– technik analizy chemicznej w tym analizy instrumentalnej.

Studia na naszym kierunku nie mogą być oderwane od przemysłu. Dlatego przewidujemy minimum czterotygodniową praktykę zawodową w wybranym przedsiębiorstwie lub jednostce naukowo-badawczej. Szansę poznania zakładu przemysłowego daje też realizacja prac i projektów inżynierskich. Bardzo często praktyka zawodowa jest przepustką do pozostania w zakładzie pracy i stałego zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Jako absolwent kierunku Technologia Chemiczna możesz znaleźć zatrudnienie w przemyśle chemicznym i paliwowym. Technologów chemików potrzebuje także przemysł materiałów budowlanych, farb i lakierów, farmaceutyczny, spożywczy i kosmetyczny. Absolwenci naszego kierunku bez trudu znajdują pracę w branżach powiązanych z przemysłem energetycznym, górnictwem i ochroną środowiska oraz w laboratoriach analitycznych, kryminalistycznych i diagnostycznych.

Przed absolwentami Technologii Chemicznej otworem stoi także kariera naukowo-badawcza – w działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw (R&D), – jako pracownicy naukowi w instytutach badawczych i uczelniach, zarówno w kraju jak i za granicą.

 

„Studia na Wydziale Chemicznym dały mi solidne podstawy funkcjonowania przemysłu chemicznego organicznego. Poznałem procesy prowadzone w rafineriach i innych zakładach chemicznych, co doskonale uzupełnia się z wiedzą zdobywaną obecnie w zawodzie. W codziennej pracy korzystam ze zdobytych na studiach umiejętności, takich jak obliczanie wskaźników technologicznych, opracowywanie bilansów masowych, przygotowywanie sprawozdań i raportów, przegląd literatury naukowej”.

„Na co dzień pracuję w dziale Technologii i Rozwoju, gdzie łączę zagadnienia technologii chemicznej z zarządzeniem projektami. W przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym znajomość procesów technologicznych i zagadnień z nimi związanych w dużym stopniu ułatwia mi płynność poruszania się w projekcie, już od etapu planowania i budowania założeń, aż do realizacji”.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii.
 • Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki.
 • Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych.
 • Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Technologia chemiczna

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Tytuł

inżynier

Wydział

Wydział Chemiczny

Font Resize
Contrast