• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Technologie kognitywne i media społecznościowe

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Licencjat 3 lata/
6 semestrów
Polski Zabrze 45 na 183,33 max. 60

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 23
e-mail: aleksandra.kuzior@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł: licencjat
 • specjalności:
  • zarządzanie w korporacjach
  • zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim

Systemy wyposażone w technologie kognitywne wykonują lub uzupełniają zadania, które wymagają ludzkiej inteligencji i percepcji – potrafią planować, rozumować, uczyć się. Analizy firmy Deloitte wskazują, że do 2025 roku technologie kognitywne przyczynią się do modernizacji ok. 80% procesów biznesowych. Studia Technologie kognitywne i media społecznościowe to interdyscyplinarna kombinacja wiedzy z zakresu psychologii, zarządzania, informatyki, sztucznej inteligencji oraz nauk o komunikacji społecznej i mediów. Dzięki niej zrozumiesz, jak funkcjonują i jak można wykorzystywać technologie kognitywne oraz połączyć tak szeroką wiedzę z możliwościami mediów społecznościowych.

Technologie kognitywne w połączeniu z wyspecjalizowaną wiedzą o człowieku umożliwiają opracowanie narzędzi i metod, dających możliwości automatyzacji procesów i ich wykorzystanie w różnych dziedzinach, takich jak zarządzanie, informatyka, marketing, usługi finansowe, bezpieczeństwo cyfrowe, czy efektywne szkolenia. Globalny rynek inteligentnych rozwiązań rośnie w szybkim tempie. Szacuje się, że w kolejnych latach te tendencje będą się utrzymywać, a światowi producenci oprogramowania dla biznesu deklarują jeszcze większe wykorzystanie technologii kognitywnych w swoich produktach.  Technologie kognitywne są aktualnie bazą do rozwiązywania różnorodnych problemów biznesowych i naukowych, co ważne, mają potencjał do znaczącego oddziaływania na nasze codzienne życie i pracę.

Studiując na kierunku Technologie kognitywne i media społecznościowe zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • Media literacy: umiejętność efektywnego korzystania z mediów, w tym społecznościowych, zakładająca zdolność do krytycznej oceny i opracowywania treści publikowanych w mediach oraz wykorzystania ich w skutecznej komunikacji,
 • Transdisciplinarity: interdyscyplinarność rozumiana jako umiejętność docierania do źródeł informacji i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach,
 • Cognitiveload management: zdolność do zmaksymalizowania funkcjonowania poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik,
 • Virtual collaboration: zdolność do pracy i współpracy wirtualnej oraz hybrydowej rzeczywistości, w sposób wydajny, zaangażowany i bezpieczny dla jednostek i zespołu.

Uczelnia oferuje możliwość uczestniczenia w praktykach zawodowych lub projektach naukowych, co pozwala studentom na zdobycie praktycznego doświadczenia i rozwijanie swoich umiejętności.

 

Kierunek Technologie kognitywne i media społecznościowe pozwala zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz monitoringu i analizy mediów społecznościowych.

Stając się absolwentem możesz między innymi zostać:

 • analitykiem mediów i danych,
 • projektantem i specjalistą systemów sztucznej inteligencji,
 • ekspertem systemów informatycznych z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych do przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji,
 • specjalistą technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • specjalistą procesów poznawczych,
 • analitykiem zachowań społecznych,
 • specjalistą ds. marketingu cyfrowego.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wpg + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wpp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Technologie kognitywne i media społecznościowe

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast