• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Teleinformatyka

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 45 na 150 max. 90

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 237 26 18
e-mail: eit_waei_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

Umiejętność gromadzenia i przetwarzania informacji jest dziś podstawą zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ogromne zbiory danych, na bieżąco aktualizowane, porządkowanie i administrowane, to wyzwanie dla każdej firmy nie tylko z obszaru wysokich technologii. Zarządzanie taką informacją to zadanie dla specjalistów z obszaru informatyki i telekomunikacji. Nauczymy Cię  jak takie dane gromadzić, przetwarzać, prezentować, a także bezpiecznie przesyłać z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej. Studiując zdobędziesz wiedzę obejmującą inżynierię komputerów, oprogramowania, jak również projektowania i eksploatacji infrastruktury sieciowej. Po studiach zostaniesz wysokiej klasy specjalistą w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rozwój technologiczny świata w ostatnich dziesięcioleciach opiera się w ogromnej mierze na nowoczesnej informatyce oraz telekomunikacji. Teleinformatyka to połączenie tych dwóch dziedzin. Studenci naszego kierunku uczą się pod okiem ekspertów  w dziedzinie informatyki, telekomunikacji oraz projektowania układów cyfrowych dla teleinformatyki. Zdobywają znakomite przygotowanie do pracy w sektorze informatycznym, posiadając także kompetencje w obszarze sieci komputerowych i telekomunikacyjnych. Absolwenci teleinformatyki to obecnie jedni z najbardziej poszukiwanych specjalistów sektora IT.

 

Studiując na kierunku Teleinformatyka zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • architektury komputerów,
 • inżynierii oprogramowania,
 • systemów operacyjnych
 • systemów mikroprocesorowych i wbudowanych,
 • baz danych,
 • grafiki komputerowej,
 • sieci komputerowych,
 • bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
 • programowania urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,
 • kryptografii,
 • podstaw elektroniki,
 • techniki światłowodowej,
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • sieci sensorowych,

techniki układów logiki programowalnej (FPGA).

Na kierunku kształcimy we współpracy z przemysłem. Każdy nasz student odbywa praktykę zawodową, popularnością cieszą się też staże w przemyśle. Bliskie relacje z firmami z otoczenia społeczno- gospodarczego oraz położenie uczelni w pobliżu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Krakowskiego Parku Technologicznego pozwala na staże w najlepszych, globalnych koncernach z branży IT oraz w ich centrach badawczo-wdrożeniowych. Bardzo często praktyka zawodowa jest przepustką do późniejszego zatrudnienia, z którym absolwenci nie mają najmniejszych problemów a praca, którą znajdują, zapewnia im rozwój kompetencyjny i satysfakcjonujące wynagrodzenie.

Absolwenci kierunku Teleinformatyka mogą znaleźć zatrudnienie w lokalnych, szybko rozwijających się podmiotach branży IT lub globalnych koncernach, jako specjaliści między innymi w następujących obszarach:

 • oprogramowanie systemów informatycznych;
 • projektowanie, eksploatacja i testowanie sieci komputerowych;
 • programowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych;
 • aplikacje internetowe i grafika komputerowa;
 • projektowanie i administracja baz danych;
 • programowanie systemów i urządzeń mobilnych oraz autonomicznych;
 • projektowanie rozproszonych systemów przetwarzania;
 • projektowanie, budowa i wdrażanie infrastruktury teleinformatycznej;
 • programowanie systemów wbudowanych;
 • opracowywanie i wdrażanie algorytmów sztucznej inteligencji.

 

 • Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę w zakresie informatyki i telekomunikacji.
 • Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych.
 • Posiadają szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), systemów komputerowych, oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.
 • Ukończenie kierunku teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, u dostawców usług internetowych, w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, a także w placówkach naukowo-badawczych.
 • Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne.
 • Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów oraz jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Profil

ogólnoakademicki

Kierunek

Teleinformatyka

Miasto

Gliwice

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast