• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Transport kolejowy

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Katowice 30 na 150 max. 40

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 43 60
e-mail: wt_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
  • projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego

Fascynują Cię pociągi i marzy Ci się sterowanie ruchem w największych węzłach kolejowych, a może praca nad szybkością i komfortem przejazdu koleją?

Transport kolejowy to właśnie taki kierunek studiów, dzięki któremu poznasz zasady nowoczesnego transportu szynowego (kolej, metro, tramwaj). Dowiesz się, jak buduje i eksploatuje się te maszyny, jak uzbraja się je w oprzyrządowanie z zakresu elektrotechniki i elektroniki, automatyki, informatyki, programowania i metrologii. Poznasz zagadnienia inżynierii materiałowej i systemów zarządzania. Nauczysz się projektowania i utrzymania pojazdów szynowych i infrastruktury kolejowej, organizacji ruchu kolejowego i sterowania tym ruchem.

Transport ma kluczowe znaczenie dla tempa rozwoju gospodarczego każdego kraju. Planuje się, aby w 2050 roku większość przewozów na średnich odległościach odbywała się koleją. Dla Ciebie oznacza to gwarancję pracy i rozwoju zawodowego. Tym bardziej, że zarówno w kraju (Newag S.A., Pesa S.A.) i w regionie nie brakuje innowacyjnych firm takich jak chorzowski Alstom, w którym wyprodukowano poszycia nadwozia dla pierwszego na świecie pociągu wodorowego. W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych warto przypomnieć, że pociągi są jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu, które wytwarzają ponad trzy razy mniej dwutlenku węgla niż samochody oraz osiem razy mniej niż samoloty. Jeśli jesteś fanem technologii, a równocześnie chcesz dbać o środowisko, to kierunek uszyty na miarę Twoich potrzeb.

Polska stoi przed wdrożeniem programu Kolei Dużych Prędkości. Czy po naszych torach pomknie kiedyś tak szybki pociąg, jak wykorzystujący technologię tzw. lewitacji magnetycznej i mogący jechać blisko 600 km/h chiński Transrapid Szanghaj, trudno dziś powiedzieć.

Jedno jest pewne, bez wysokiej klasy specjalistów, tak kosmiczne osiągi byłyby niemożliwe, a ten fakt to dobry powód by zostać inżynierem transportu, prawda?

Czas na kolejną porcje niezbitych dowodów, że myśląc o transporcie kolejowym jesteś na właściwym kursie! Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje w zakresie funkcjonowania transportu kolejowego, w tym: budowy i eksploatacji pojazdów szynowych; projektowania, budowy oraz utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej; ze szczególnym uwzględnieniem projektowania, diagnostyki, materiałów i technologii wytwarzania. Nabywają wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, sterowania ruchem kolejowym, interoperacyjności kolei europejskich, logistyki, zintegrowanych systemów zarządzania. Posiadają znajomość prawa i norm w zakresie transportu szynowego. I co bardzo ważne, posiadają umiejętności i kompetencje inżynierskie, zdobyte w czasie semestralnej praktyki zawodowej oraz podczas przygotowywania projektu inżynierskiego, którego tematem są realne problemy do rozwiązania, pochodzące z przedsiębiorstw branży kolejowej.

W ramach profilu praktycznego na szóstym semestrze studenci odbywają 6-cio miesięczną praktykę zawodową w przemyśle. Uczelnia gwarantuje, że odbędzie się ona w firmie z branży kolejowej. Naszymi Partnerami są przewoźnicy, zarządcy infrastruktury, producenci taboru i podzespołów, producenci urządzeń sterowania ruchem kolejowym i firmy z branży IT.

Jeśli dojdziesz do wniosku, że chcesz jeszcze więcej praktykować na studiach, możesz kontynuować swoje studia jako dualne, wtedy dodatkowe praktyczne doświadczenie zdobędziesz podczas staży na 2 i 4 semestrze (w dwóch etapach, po 3 miesiące).

 

Twoja kariera, jak sam już wiesz, może się zacząć już na studiach!

 Jako inżynier branży kolejowej, możesz natomiast zostać między innymi:

 • Konstruktorem pojazdów szynowych,
 • Specjalistą ds. utrzymania taboru szynowego (kolej, tramwaj, metro),
 • Managerem (inżynierem) projektu w branży kolejowej,
 • Projektantem urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • Projektantem infrastruktury kolejowej,
 • Dyspozytorem kolejowym,
 • Specjalistą ds. systemów zarządzania jakością,
 • Specjalistą ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem,
 • Inspektorem w Urzędzie Transportu Kolejowego

Mateusz:

„Polecam studia na kierunku Transport Kolejowy, ze względu na możliwość rozwoju, podniesienia swoich kompetencji, przy jednoczesnej możliwości odbycia praktyk zawodowych, poznania zawodu a także ukierunkowania się na konkretnej dziedzinie transportu szynowego. Podczas swojej przygody na uczelni uczestniczyłem w praktyce zawodowej oraz wziąłem udział w projekcie EU, które pozwolił mi podczas studiów zapoznać się ze specyfiką pracy w spółkach kolejowych.”

Karolina:

„Wybrałam studia na kierunku Transport kolejowy, aby rozwijać wiedzę z technikum. Uważam, że studia o profilu praktycznym są bardzo dobrym pomysłem dla studentów, którzy chcą się wyróżnić na rynku pracy. Po ukończeniu studiów inżynierskich mam na koncie nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także doświadczenie praktyczne. Czas studiów na Politechnice Śląskiej był intensywny, ale pozytywnie zaowocował w moim życiu zawodowym.”

Rafał:

„Studia na kierunku Transport Kolejowy umożliwiły mi zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Ponadto, miałem możliwość odbycia szkoleń z zakresu oprogramowania CAD i języka angielskiego technicznego w ramach projektu POWER na studia dualne. Na zrealizowanych w ramach studiów praktykach w firmie Alstom Konstal S. A. mogłem przekonać się, jak wygląda praca w przemyśle kolejowym oraz w jaki sposób mogę wykorzystać umiejętności zdobyte na uczelni.”

Sebastian:

„Na kierunku Transport Kolejowy mieliśmy szansę uczyć się od fachowców z dziedziny kolejnictwa oraz odbywać praktyki, które łącznie trwały 1,5 roku i odbywały się w firmach, które bardzo chętnie współpracowały z praktykantami. Uważam, że kierunek praktyczny Transport kolejowy jest świetną propozycją dla młodych osób, które chcą powiększać swoją wiedze z zakresu transportu kolejowego.”

 • Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego, w tym budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, diagnostyki, materiałów i technologii wytwarzania.
 • Nabywają także wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, przede wszystkim ze sterowania ruchem kolejowym, z interoperacyjności kolei europejskich, logistyki, zintegrowanych systemów zarządzania oraz systemów bezpieczeństwa.
 • Uzyskują również kwalifikacje w zakresie projektowania i utrzymania infrastruktury transportu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania kolei dużych prędkości oraz modernizacji, diagnostyki i remontów istniejących dróg szynowych.
 • Absolwenci są przygotowani do samodzielnego stosowania techniki cyfrowej, narzędzi komputerowych oraz posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim.
 • Posiadają znajomość prawa i norm w zakresie transportu szynowego, budownictwa i ochrony środowiska.
 • Uzyskują umiejętności inżynierskie podczas semestralnej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym oraz podczas przygotowania projektu inżynierskiego na podstawie tematów zleconych z przedsiębiorstw branży kolejowej.
 • Absolwenci są przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwach eksploatacji transportu szynowego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu szynowego, jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie kolejowym, w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz u zarządców infrastruktury.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Kandydaci na studia na kierunku Transport kolejowy o profilu praktycznym rekrutują się i rozpoczynają studia.
W czasie trwania pierwszego roku studiów studenci deklarują, czy podejmują ścieżkę studiowania na studiach o charakterze dualnym.
Po takiej deklaracji przedstawiane są studentom możliwości odbywania praktyk w firmach z branży kolejowej i organizowane są rozmowy kwalifikacyjne.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Transport kolejowy

Miasto

Katowice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast