• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Zarządzanie

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Licencjat 3 lata/
6 semestrów
Polski Zabrze 61,1 na 183,33 max. 60

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Licencjat 3 lata/
6 semestrów
Polski Zabrze 2500zł/
semestr
30

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 15
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł: licencjat
 • specjalności:
  • zarządzanie w korporacjach
  • zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim

Współczesne organizacje i przedsiębiorstwa, działające w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu potrzebują profesjonalnych i dobrze wykształconych menedżerów, dyrektorów, kierowników różnych szczebli oraz samodzielnych specjalistów ds. zarządzania, którzy potrafią dostrzec i wykorzystać pojawiające się szanse, motywować pracowników i zarządzać zespołami, tworzyć i doskonalić efektywne struktury i procesy zarządzania, budować strategie i plany operacyjne, zarządzać finansami organizacji, a także przygotować firmy na wszelkiego rodzaju kryzysy i nieprzewidziane sytuacje. Na kierunku Zarządzanie nauczymy Cię, jak to wszystko  osiągnąć. Wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobędziesz na jednej z czterech specjalności:

 • Zarządzanie w korporacjach
 • Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim
 • Zarządzanie w instytucjach sektora B+R

Nie ma organizacji, przedsiębiorstwa czy instytucji, która działa bez prezesa, dyrektora, menedżera czy kierownika. Wszędzie trzeba zarządzać zespołami, finansami czy działami. Jeśli widzisz się w roli lidera i chciałabyś/chciałbyś w przyszłości sprawować funkcje kierownicze, to nie mogłaś/mogłeś lepiej trafić.

Czekają na Ciebie:

 • zajęcia w nowoczesnych laboratoriach (w tym laboratorium kreatywności, gdzie wykorzystujemy gogle 3d, interaktywne stoły do gier strategicznych);
 • wybrane zajęcia prowadzone w języku angielskim;
 • aktywne warsztaty, zajęcia prowadzone w oparciu o projekty (Project Based Learning);
 • zajęcia z doświadczonymi praktykami zarządzania;
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach;
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych w postaci multimedialnej i hipermedialnej na platformie zdalnej edukacji;
 • możliwość pozyskania profesjonalnego doświadczenia zawodowego w ramach studenckich praktyk oraz staży w kraju i zagranicą (np. w ramach programu Erasmus);
 • dostęp do specjalistycznego oprogramowania firmy Microsoft.

Studiując na kierunku Zarządzanie zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach ewoluującej gospodarki,
 • wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu,
 • zarządzania kapitałem ludzkim, jakością, innowacjami i finansami,
 • tworzenia strategii organizacji i struktur organizacyjnych,
 • wykorzystania regulacji prawnych w zarządzaniu;
 • organizacji zespołów projektowych w przedsiębiorstwach,
 • analiz, diagnoz i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu,
 • uruchamiania własnej działalności gospodarczej,
 • samodzielnego kierowania powierzonymi zasobami materialnymi i niematerialnymi,
 • współpracy z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi.

Każdy student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie lub organizacji publicznej. Miejsc wybierzesz samodzielnie, w zależności od  specjalności i preferencji. Program i harmonogram praktyki ustalasz we współpracy z przedsiębiorstwem, jednak istotne jest, aby był on zgodny z założeniami pracy dyplomowej (odpowiednio licencjackiej lub magisterskiej).

W zależności od ukończonej specjalności, jako absolwent kierunku Zarządzanie będziesz przygotowany/przygotowana do pracy jako:

 • kierownik / lider zespołu w dużym przedsiębiorstwie lub korporacji;
 • przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą (samozatrudnienie, praca w firmach rodzinnych);
 • kierownik jednostki w organizacji publicznej (jednostce samorządu terytorialnego lub innym urzędzie);
 • specjalista ds. zarządzania;
 • doradca biznesowy.

Ania

Dzięki studiom mogłam się rozwijać naukowo – studiować na drugim i trzecim stopniu Zarządzanie w ciekawym środowisku naukowym. Studia ukierunkowane są na praktyczne problemy zarządzania w różnych rodzajach organizacji.

Paweł

Bardzo ciekawe studia, które dały mi możliwość szerszego spojrzenia na problemy funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia, które poznałem na studiach wykorzystałem w mojej pracy w administracji publicznej.

Bartosz

Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie poznałem koncepcje i metody, które potem wykorzystywałem w pracy zawodowej. Do tego wartościowe kontakty z moimi kolegami, które podtrzymuję w obszarze zawodowym i towarzyskim.

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów społeczno-ekonomicznych, jak również podstawy ogólnego wykształcenia inżynierskiego oraz wiedzę specjalistyczną z  zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach ewoluującej gospodarki, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu, zarządzania kapitałem ludzkim, jakością i innowacjami, a także organizacji zespołów projektowych w przedsiębiorstwach.
 • Znają także metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacji i zarządzania oraz marketingu.
 • Absolwenci kierunku zarządzanie są w pełni przygotowani do pracy w charakterze specjalistów lub kierowników działających w warunkach współczesnej, szybko zmieniającej się gospodarki, którzy potrafią zainicjować powstanie przedsiębiorstwa, samodzielnie kierować powierzonymi zasobami materialnymi i niematerialnymi, a także współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Sprawdzą się również jako doradcy.
 • Znają specyfikę sektorów konkurencyjnych i potrafią podejmować optymalne decyzje w turbulentnym otoczeniu. Ich działania zawodowe mogą być skierowane na rozwiązywanie problemów organizacyjno-ekonomicznych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wpp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wpp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (język polski – poziom rozszerzony, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast