• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Zabrze/Katowice 30 na 150 max. 100

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Zabrze/Katowice 2400zł/
semestr
80

Miejsce odbywania się zajęć:

KATOWICE

ZABRZE

Wydział Inżynierii Materiałowej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 41 03
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 277 73 14
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi w nowoczesnym przedsiębiorstwie (ZABRZE)
  • Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem (ZABRZE)
  • Menedżer BHP (ZABRZE)
  • Zarządzanie zrównoważoną konsumpcją i produkcją (ZABRZE) – ścieżka dyplomowania prowadzona w języku angielskim
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym (KATOWICE)
  • Inżynieria Odwrotna z Elementami Wzornictwa Przemysłowego (KATOWICE)
  • Organizacja produkcji i logistyka (KATOWICE)

W dobie czwartej rewolucji przemysłowej fundamentalną rolę w tworzeniu spójnego systemu zarządzania firmą pełnią modele biznesowe. Nowego podejścia do organizacji i zarządzania procesami produkcyjnymi wymagają też nowoczesne, innowacyjne technologie, które zmieniają nie tylko proces wytwórczy, ale i organizację pracy, komunikację oraz procesy zarządcze. To czego uczymy jest w pełni dostosowane do zmian i oczekiwań rynku.

Poznasz: 

 • przedmioty obejmujące ogólne wykształcenie inżynierskie oraz menedżerskie,
 • przedmioty związane z przygotowaniem i organizacją produkcji w przedsiębiorstwie,
 • zagadnienia związanane z metodami ilościowymi i stosowaniem systemów informatycznych w zarządzaniu różnego typu procesami,
 • zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi,
 • zagadnienia związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • przedmioty społeczne i ekonomiczne związane z nabyciem umiejętności organizatorskich i zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej,
 • metody analizy, diagnozy i projektowania systemów organizacyjnych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Fabryka Przyszłości musi być w stanie dynamicznie reagować na ciągle zmieniające się wymagania konsumentów, zmieniający się popyt i aktualne trendy. Elastyczne dopasowanie się do sytuacji to klucz do sukcesu. Zmieniają się role menedżerów zmieniają i role pracowników. Ci pierwsi stają się bardziej organizatorami pracy a drudzy samodzielnymi, świadomymi celów firmy członkami zespołów. Orientując się w potrzebach i priorytetach organizacji, mogą też podejmować bardziej świadome decyzje, ulepszać procedury i algorytmy oraz proponować nowe rozwiązania. Ogromne znaczenie ma automatyzacja procesów wytwórczych i komunikacja, także na linii człowiek-robot. Dlatego Zarządzanie i Inżyniera Produkcji to jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków. Znamy i analizujemy oczekiwania przedsiębiorców. To pod nie opracowaliśmy program studiów. Po ich ukończeniu, będziesz posiadać umiejętność kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi i społecznymi a to umożliwi właściwe przygotowanie i organizację procesu produkcyjnego z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych. 

Studiując na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zdobędziesz,

wiedzę z zakresu:

 • podstaw zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym
 • systemów zarządzania i systemów zapewnienia jakości produkcji
 • funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
 • funkcjonowania systemów produkcyjnych
 • zastosowania zaawansowanych systemów informatycznych w procesach produkcyjnych
 • budowania gospodarki zrównoważonego rozwoju w tym zrównoważonej produkcji i konsumpcji

umiejętności z zakresu:

 • współpracy w multidyscyplinarnym zespole inżynierskim
 • kreowania procesu ciągłego uczenia się
 • prowadzenia prac badawczo – rozwojowych
 • współpracy z zespołami międzynarodowymi

kompetencje charakterystyczne dla Inżynieria i Lidera 4.0:

 • techniczne
 • społeczne, w tym ekonomiczne i zarządcze
 • menedżerskie

Naszych studentów zawsze uczymy we współpracy z przemysłem. Każdy student ma do odbycia praktykę zawodową, popularnością cieszą się też staże zawodowe. Bliskie relacje z firmami z otoczenia przemysłowego oraz położenie uczelni w pobliżu Katowickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej powodują, że praktyki i staże można odbyć w najlepszych, globalnych koncernach, które posiadają przedstawicielstwa w naszym sąsiedztwie. Bardzo często praktyka zawodowa jest przepustką do późniejszego zatrudnienia, z którym nasi absolwenci nie mają żadnych problemów.

Współczesny Inżynier 4.0 musi mieć nie tylko wiedzę techniczną z zakresu technologicznego, ale także musi być Liderem 4.0, który będzie potrafił zarządzać procesami, zespołami oraz nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Wdrażanie nowych technologii, budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zrównoważony rozwój gospodarczy regionu, kraju i świata wymaga wielopłaszczyznowej wiedzy, którą zdobędziesz na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Katowicach i Zabrzu.  

Tego wszystkiego i wielu innych umiejętności nauczymy Cię na studiach.

Jako absolwent kierunku, możesz pracować w kraju i za granicą, między innymi przy:

 • organizacji i zarzadzaniu produkcją, praktycznie w każdym sektorze gospodarczym,
 • „szczupłej produkcji” (lean manufacturing) i zwinnej produkcji,
 • procesach informatyzacji, cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw,
 • ergonomii i bezpieczeństwie pracy,
 • budowaniu gospodarki zrównoważonego rozwoju, świadomej konsumpcji i produkcji,
 • utrzymaniu ruchu w przedsiębiorstwie,
 • logistyce przemysłowej,
 • i wielu innych dziedzinach.

 

„W mojej ocenie, studiowanie na kierunku ZIP jest bardzo interesujące i pożyteczne dla osób zainteresowanych technologiami produkcji oraz zarządzaniem procesami produkcyjnymi. Kierunek ten oferuje przekrojowe podejście do zagadnień związanych z inżynierią oraz zarządzaniem, co pozwala na zdobycie wiedzy z obu tych dziedzin. Ja bardzo lubię mój kierunek i wierzę, że na pewno przyda on mi się w przyszłej pracy w sektorze przemysłowym, gdzie wymagane są umiejętności zarówno techniczne, jak i menedżerskie. Bardzo przyjemnie studiuje mi się na tym kierunku. Wiadomo, że raz jest gorzej, a raz lepiej. Czasem trzeba więcej czasu poświęcić na naukę niektórych przedmiotów. Jest to dobry wybór dla osób, które właśnie chcą łączyć wiedzę z różnych dziedzin i pracować na stanowiskach związanych z zarządzaniem produkcją”.

“Jako studentka kierunku ZIP uważam, że podjęłam słuszną decyzję wybierając ten właśnie kierunek. Ze względu na różnorodność zajęć w laboratoriach badawczych uważam, że jest to kierunek praktyczny. Wybór specjalizacji Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na studiach drugiego stopnia to jedna z lepszych decyzji jakie mogłam podjąć. Uważam, że ukończenie tego kierunku zapewni mi wiele możliwości zatrudnienia oraz dalszego rozwoju w przyszłości, biorąc pod uwagę zdobywanie wszechstronnej wiedzy w wielu kwestiach związanych z planowaniem, organizacją i kontrolą produkcji oraz procesów wytwarzania materiałów.”

„Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest kierunkiem łączącym naukę o zarządzaniu czyli działania, procesy i decyzje których zastosowanie do zasobów, osób i kapitału ma prowadzić do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem i spełnienia zaplanowanych celów a naukę o inżynierii produkcji czyli działania zajmujące się zasadami projektowania wyrobów, procesów oraz wspomaga produkcję w zakresie kwestii jakości, redukcji kosztów oraz precyzji i czasowości dostaw.

Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Inżynierii Materiałowej są bardzo przyszłościowe, nie zawsze jest kolorowo, są zarówno przedmioty przyjemne jak i przedmioty które sprawiają nam dużo problemów. Oczywiście, największy problem jest z przedmiotami ścisłymi, przedmioty techniczne związane z kierunkiem są bardzo interesujące. Osobiście jako studentka 2 roku tego kierunku, mogę polecić go każdej osobie, bardzo lubię to czego się uczę, uwielbiam wykonywać różne ciekawe eksperymenty laboratoryjne oraz wykonywać ciekawe, ale nie zawsze łatwe zadania ćwiczeniowe. Przez niecałe dwa lata studiowania na swojej drodze spotkałam wiele wartościowych i wspaniałych prowadzących którzy całą swoją wiedzę przekazują z pasją i wielkim zaangażowaniem.

Kierunek ten otwiera przed studentami wiele możliwości zatrudnia począwszy od linii produkcyjnej, aż po różnego rodzaje firmy transportowe, logistyczne, a także posady zarządzające. Dla studentów którzy, chcą rozwinąć swoją wiedzę czeka nasze koło „ Smart Production” zajmujące się min.

 • Symulacją procesów produkcyjnych
 • Flexsim
 • Udział w Projektach Badawczych

Dodatkowo jako studenci tego kierunku mamy okazję brać udział w Warsztatach Studenckich które odbywają się w Ustroniu, jest to okazja do wysłuchania bardzo ciekawych wystąpień naszych kolegów, koleżanek jak i wykładowców.

Podsumowując studiowanie może być dla kogoś niezwykle wzbogacającym doświadczeniem. Może pomóc osobie rozwinąć umysł, zwiększyć wiedzę i dyscyplinę. Studenci, którzy się uczą, mają zwykle lepsze wyniki w nauce niż ci, którzy tego nie robią. Ludzie, którzy się uczą, są również zdrowsi i bardziej zdyscyplinowani niż ci, którzy tego nie robią. Dlatego studenci powinni jak najlepiej wykorzystywać możliwości, jakie daje im studiowanie. „

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji. Wie o cyklu życia produktu, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów oraz zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych. Potrafi posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu i procesie produkcyjnym. Jest przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności. Ma uporządkowaną, wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych. Posiada kwalifikacje do ciągłego dokształcania się. Rozumie ważność i pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Miasto

Katowice, Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast