Architektura

studia stacjonarne

Architektura

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 12 10
e-mail:ar-rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

4 lata / 8 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier architekt

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier architekt

Wybrane przedmioty:

 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie urbanistyczne
 • projektowanie konserwatorskie
 • historia architektury
 • budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
 • konstrukcje budowlane
 • instalacje budowlane i energooszczędność
 • planowanie miejscowe
 • planowanie regionalne
 • ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego
 • prawo budowlane
 • etyka i specyfika zawodu architekta
 • wykonywanie zawodu architekta
 • nowe technologie i metody projektowania w architekturze
 • praktyka zawodowa
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • landscape design

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli.
 • Posiadają umiejętność kształtowania środowiska człowieka, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych, a także rozwiązywania problemów: funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych.
 • Znają przepisy techniczno-budowlane oraz metody organizacji procesu inwestycyjnego.
 • Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym, w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego.
 • Ponadto absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie sprawdzianu uzdolnień artystycznych oraz wyniku egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspar + Wm
Wm = 0,4Wmp + 0,6Wmr

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Pspar – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

Wm – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki,

Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy,

Wmr – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura (obowiązująca od roku 2015 dla liceów oraz od roku 2016 dla techników) dostępne są na odrębnej stronie

Egzamin

FORMA EGZAMINU:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych ma na celu zbadanie umiejętności:

  • komponowania lub odtwarzania oraz prezentacji form przestrzennych,
  • twórczego rozwiązywania prostych zadań architektoniczno-urbanistycznych.

Sprawdzian uzdolnień artystycznych polega na wykonaniu dwóch odrębnych prac w formie: rysunku odręcznego, kompozycji płaskiej lub przestrzennej. Za każdą z prac przyznawanych jest maksymalnie 100 punktów.

Na egzamin należy przynieść ze sobą:  

 • dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
 • deskę rysunkową 50 x 70 cm,
 • przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

POZOSTAŁE KIERUNKI PROWADZONE NA WYDZIALE

 • Architecture
 • Architektura wnętrz

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier architekt

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Architektura

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast