Architektura

studia stacjonarne

Architektura

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Architektury
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 12 10
e-mail: ar-rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

4 lata/8 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier architekt

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier architekt

Wybrane przedmioty:

 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie urbanistyczne
 • projektowanie konserwatorskie
 • historia architektury
 • budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
 • konstrukcje budowlane
 • instalacje budowlane i energooszczędność
 • planowanie miejscowe
 • planowanie regionalne
 • ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego
 • prawo budowlane
 • etyka i specyfika zawodu architekta
 • wykonywanie zawodu architekta
 • nowe technologie i metody projektowania w architekturze
 • praktyka zawodowa
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • landscape design

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli.
 • Posiadają umiejętność kształtowania środowiska człowieka, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych, a także rozwiązywania problemów: funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych.
 • Znają przepisy techniczno-budowlane oraz metody organizacji procesu inwestycyjnego.
 • Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym, w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego.
 • Ponadto absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie sprawdzianu uzdolnień artystycznych oraz wyniku egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspr + 0,4 × Wmp + 0,6 × Wmr

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy,
Wmr – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH

Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zostały opublikowane na odrębnej stronie internetowej:

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier architekt

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Architektura

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Architektury

Font Resize
Contrast