Architektura Wnętrz

studia stacjonarne

Architektura Wnętrz

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 12 10
e-mail:aw-rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3 lata / 6 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

licencjat

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł: licencjat

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.
 • Sprawnie posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury  wnętrz.
 • W ramach studiów zostają zapoznani przede wszystkim z zagadnieniami w sferze sztuk pięknych i projektowych,  jak również z treściami o profilu inżynierskim.
 • Absolwentów kierunku architektura wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu  projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej.
 • Wiedza absolwentów jest dodatkowo poszerzona o historię sztuki, architektury wnętrz i mebli oraz przedmioty plastyczne, a także wzbogacona o zagadnienia budowlane, konstrukcyjne i technologiczne.
 • Profil oraz tematyka studiów pozwalają na znaczną elastyczność projektową, wykształcają umiejętność indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej, a także stwarzają możliwość organizowania samodzielnej działalności projektowej i udziału w pracach artystyczno-badawczych.
 • Absolwenci kierunku architektura wnętrz są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz i szeroko rozumianych działań plastycznych oraz współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

P = P1 + P2

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

P1 – liczba punktów uzyskanych z I etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

P2  – liczba punktów uzyskanych z II etapu – dotyczy kandydatów, którzy uzyskali (w poprzed­nim etapie) minimalną liczbę punktów określoną przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura (obowiązująca od roku 2015 dla liceów oraz od roku 2016 dla techników) dostępne są na odrębnej stronie

Egzamin

Sprawdzian uzdolnień artystycznych ma na celu zbadanie uzdolnień kandydata:

 • tworzenie i komponowanie form przestrzennych,
 • przekazywania treści werbalnych za pomocą form wizualnych,
 • operowania skalą i proporcjami obiektu,
 • interpretacji plastycznej danego układu form, faktur i kolorów.

FORMA EGZAMINU:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych składa się z dwóch etapów:

 • I etap

– zadanie plastyczne nr 1 – interpretacja rysunkowa danego tematu,

– ocena teczki przedłożonej przez kandydata (Teczka zawiera co najmniej 10 prac plastycznych, w tym 5 malarskich i 5 rysunkowych, w formacie 100x70cm lub 50x70cm)

 • II etap (dotyczy kandydatów którzy uzyskali w I etapie minimalną liczbę punktów, określoną przez Centralną Komisję Rekrutacyjną):

– zadanie plastyczne nr 2 – ćwiczenie na zadany temat, związany z szeroko rozumianą problematyką przestrzeni zamkniętej,

– rozmowa kwalifikacyjna na temat wykonanej pracy.

Kandydaci otrzymują punkty za każdy z etapów, przy czym maksymalna liczba punktów w każdym etapie wynosi odpowiednio:

 • etap I – 100 punktów, w tym zadanie plastyczne nr 1 − 80 punktów, teczka – 20 punktów,
 • etap II – 100 punktów, w tym zadanie plastyczne nr 2 – 80 punktów, rozmowa kwalifikacyjna – 20 punktów,

Na egzamin należy przynieść z sobą:

 • dowód osobisty,
 • potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej,
 • deskę rysunkową 50 x 70 cm,
 • teczkę z pracami; zawartość teczki: minimalna liczba prac – 10 sztuk, format 50×70 cm lub 100×70 cm, z czego 5 prac rysunkowych i 5 prac malarskich,
 • przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), gumki, nożyk modelarski lub nożyczki, linijkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą, pinezki, farby (tempera lub akryl) i pędzle.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

POZOSTAŁE KIERUNKI PROWADZONE NA WYDZIALE

 • Architecture
 • Architektura

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Wydział

Wydział Architektury

Profil

praktyczny

Rekrutacja

letnia

Kierunek

Architektura wnętrz

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Font Resize
Contrast