Architektura wnętrz

studia stacjonarne

Architektura wnętrz

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Architektury
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 12 10
e-mail: aw-rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku/7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

licencjat

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: licencjat

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.
 • Sprawnie posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury wnętrz.
 • W ramach studiów zostają zapoznani przede wszystkim z zagadnieniami w sferze sztuk pięknych i projektowych, jak również z treściami o profilu inżynierskim.
 • Absolwentów kierunku architektura wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej.
 • Wiedza absolwentów jest dodatkowo poszerzona o historię sztuki, architektury wnętrz i mebli oraz przedmioty plastyczne, a także wzbogacona o zagadnienia budowlane, konstrukcyjne i technologiczne.
 • Profil oraz tematyka studiów pozwalają na znaczną elastyczność projektową, wykształcają umiejętność indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej, a także stwarzają możliwość organizowania samodzielnej działalności projektowej i udziału w pracach artystyczno-badawczych.
 • Absolwenci kierunku architektura wnętrz są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz i szeroko rozumianych działań plastycznych oraz współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

P = Pspr + 0,1 × Wmp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH

Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zostały opublikowane na odrębnej stronie internetowej:

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Wydział

Wydział Architektury

Profil

praktyczny

Rekrutacja

letnia

Kierunek

Architektura wnętrz

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Font Resize
Contrast