• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Architektura wnętrz (profil praktyczny)

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Licencjat 3,5 roku /
7 semstrów
Polski Gliwice 50 na 210 max. 40

Wydział Architektury
Gliwice, ul. Akademicka 7,
tel. 32 237 12 10
e-mail: aw-rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Na kierunku Architektura Wnętrz uczymy zagadnień związanych z kształtowaniem wnętrz przestrzeni architektonicznych oraz szeroko rozumianych działań plastycznych. Moduły kształcenia obejmują zarówno aspekty techniczne, jak i artystyczne. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie studiów są:

 • Podstawy projektowania architektury wnętrz budynków o różnej funkcji użytkowej
 • Podstawy projektowania przestrzeni wystawienniczych
 • Podstawy projektowania mebli
 • Podstawy komunikacji wizualnej
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika warsztatowa
 • Techniki plastyczne w architekturze
 • Teoria i historia architektury, sztuki oraz wzornictwa
 • Zagadnienia prawne – prawo autorskie, prawo budowlane

Kierunek architektura wnętrz jest jednym z atrakcyjniejszych kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Śląskiej. Profil oraz tematyka studiów pozwalają na znaczną elastyczność projektową, także w zakresie kreacji artystycznej; kształcą umiejętność organizowania indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej, stwarzają możliwość udziału w pracach artystyczno-badawczych.

Ukończenie studiów I stopnia daje tytuł licencjata oraz możliwość kontynuacji nauki na II stopniu studiów magisterskich. Dla absolwentów studiów II stopnia otwiera się również możliwość podjęcia studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Architektury, uzupełniających wiedzę z zakresu kreacji architektonicznej lub artystycznej – podyplomowe studia architektury wnętrz i wzornictwa, podyplomowe studia grafiki. 

Absolwentki i absolwenci nabywają wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. W ramach studiów zapoznają się z zagadnieniami sztuk projektowych i pięknych, jak również treściami o profilu inżynierskim. Absolwentów kierunku Architektura Wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia oraz elementów infrastruktury technicznej.

Studenci i studentki mają możliwość praktycznego sprawdzenia i wykorzystania swoich umiejętności twórczych. Część zajęć prowadzona jest w formie warsztatów lub prac naukowo-badawczych we współpracy z partnerami z  otoczenia społeczno-gospodarczego. Ich celem jest zapewnienie możliwości bezpośredniego kontaktu z instytucjami zewnętrznymi, poznanie realnych potrzeb rynkowych oraz naukę umiejętności prowadzenia rozmów z potencjalnym inwestorem.  

Na 7 semestrze studiów wprowadzona została 6-cio miesięczna, cało semestralna praktyka zawodowa, podsumowująca cykl kształcenia I-go stopnia.

Podczas studiów na kierunku Architektura Wnętrz studenci i studentki mają możliwość wyjazdu na cało semestralny program kształcenia lub na praktykę zawodową w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus +.

Absolwentki i absolwenci są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz, szeroko rozumianych działań plastycznych oraz współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych. Są gotowi do pracy samodzielnej lub w pracowniach architektonicznych, studiach architektury wnętrz, studiach promocji, reklamy wizualnej i wystaw, w przedsiębiorstwach deweloperskich oraz zarządzających nieruchomościami. 

Wykształcenie w zakresie Architektury Wnętrz daje szeroką możliwość zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą, ponieważ dyplom naszej uczelni jest uznawany w całej Europie, a nasi absolwenci i absolwentki to nie tylko dobrzy projektanci wykorzystujący w pracy zawodowej talent i wiedzę, ale także osoby o szerokich horyzontach, świadome społecznej misji wykonywanego zawodu.

 • Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.
 • Sprawnie posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury wnętrz.
 • W ramach studiów zostają zapoznani przede wszystkim z zagadnieniami w sferze sztuk pięknych i projektowych, jak również z treściami o profilu inżynierskim.
 • Absolwentów kierunku architektura wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej.
 • Wiedza absolwentów jest dodatkowo poszerzona o historię sztuki, architektury wnętrz i mebli oraz przedmioty plastyczne, a także wzbogacona o zagadnienia budowlane, konstrukcyjne i technologiczne.
 • Profil oraz tematyka studiów pozwalają na znaczną elastyczność projektową, wykształcają umiejętność indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej, a także stwarzają możliwość organizowania samodzielnej działalności projektowej i udziału w pracach artystyczno-badawczych.
 • Absolwenci kierunku architektura wnętrz są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz i szeroko rozumianych działań plastycznych oraz współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

P = Pspr + 0,1 × Wmp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Pspr – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy).

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH

Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zostały opublikowane na odrębnej stronie internetowej:

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Wydział

Wydział Architektury

Profil

praktyczny

Rekrutacja

Letnia

Kierunek

Architektura wnętrz

Język

Polski

Miasto

Gliwice

Font Resize
Contrast