• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Automatyka i robotyka

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 60 na 150 max. 210

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Gliwice, ul. Akademicka 16,
tel. 32 237 23 77
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • Specjalności:
  • automatyka i eksploatacja inteligentnych budynków (zajęcia są prowadzone wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki)
  • automatyka procesowa
  • technologie informacyjne w automatyce i robotyce

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez nowoczesnych systemów sterowania, zarządzania czy przetwarzania informacji. Elastyczna, zintegrowana cyfrowo produkcja, to standard technologiczny w wysoce zrobotyzowanych i zautomatyzowanych przedsiębiorstwach. Nauczymy Cię jak korzystając z najnowszych osiągnięć elektroniki i informatyki; projektować, budować, programować i wykorzystywać w praktyce systemy i układy sterowania różnego rodzaju urządzeń, maszyn i procesów przemysłowych. Jako ekspert w tej dziedzinie, będziesz skutecznie komunikować się zarówno z innymi specjalistami jak i inteligentnymi maszynami. Pokażemy Ci w jaki sposób robić to efektywnie, pracując zespołowo i interdyscyplinarnie. By Twoja wiedza i umiejętności jak najlepiej odpowiadały na potrzeby rynku; program kształcenia, wykorzystujący dostęp do nowoczesnej aparatury, na bieżąco konsultujemy z przedstawicielami przemysłu oraz studentami.

Postępująca automatyzacja i robotyzacja gospodarek, gwarantująca optymalizację procesów produkcyjnych od projektowania , przez wytwarzanie, sterowanie i dystrybucję to teraźniejszość i przyszłość nowoczesnego przemysłu. Zautomatyzowana produkcja, optymalizującą wykorzystanie pracy człowieka, pozwala na celowaną odpowiedź na wymagania współczesnego rynku, cechującego się rosnącym zapotrzebowaniem na personalizację wyrobów i ich wymuszone rozwojem technologicznym, krótsze życie. Rodzi to konieczność projektowania nowych  koncepcji zautomatyzowanych systemów produkcyjnych a to już wyzwanie dla inżyniera automatyka.

Opisane tendencje powodują, że kierunek Automatyka i Robotyka jest jednym z najatrakcyjniejszych kierunków studiów technicznych, gwarantującym zatrudnienie nie tylko w sektorze hi-tech. Możliwości znalezienia pracy rosną zwłaszcza w regionie górnośląskim, gdzie swoje przedstawicielstwa mają zarówno liczne koncerny międzynarodowe jak i przedsiębiorstwa lokalne, funkcjonujące w obszarze gospodarki opartej na wiedzy.

Studiując na kierunku Automatyka i Robotyka zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • projektowania i integracji systemów i układów automatyki
 • zastosowania informatyki przemysłowej w systemach sterowania i zarządzania
 • programowania sterowników przemysłowych i systemów nadzoru dyspozytorskiego
 • projektowania i prototypowania dedykowanych mikroprocesorowych układów sterowania
 • wykorzystania robotów, w tym robotów mobilnych
 • automatyki i eksploatacji inteligentnych budynków
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i diagnostyki
 • wykorzystania metod sztucznej inteligencji w przetwarzaniu danych, sterowaniu i zarządzaniu.

Wiedzę i umiejętności, które zdobędziesz, jeszcze w czasie studiów sprawdzisz w praktyce, uczestnicząc w obowiązkowej praktyce zawodowej, którą odbędziesz po szóstym semestrze w wymiarze czterech tygodni. Bliska współpraca z przedsiębiorstwami powoduje, że nasi studenci swoje praktyki odbywają  w najlepszych firmach działających w obszarze projektowania, produkcji i użytkowania systemów automatyki i robotyki, w tym także w znanych koncernach międzynarodowych. Bardzo często praktyka zawodowa jest początkiem późniejszego zatrudnienia, z którym nasi absolwenci nie mają żadnych problemów.

Absolwenci kierunku są bardzo dobrze przygotowani, teoretycznie i praktycznie, do pracy jako projektanci i użytkownicy:

 • nowoczesnych systemów automatyki, w tym automatyki procesowej i budynkowej
 • układów sterowania robotów, urządzeń mobilnych, samochodów itp.
 • systemów komputerowych, monitorujących, pomiarowych i decyzyjnych w realiach wymagań Przemysłu 4.0

a także jako pracownicy utrzymania ruchu.

Zatrudnienie najczęściej znajdują w:

 • firmach projektujących, wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki
 • firmach projektujących i programujących systemy sterowania
 • centrach komputerowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych.
 • Dzięki studiom na kierunku Automatyka i Robotyka znalazłem fajną żonę i dobrą pracę. Czego chcieć więcej.

Piotr

 • Jeśli interesujesz się nowymi technologiami, chcesz nie tylko wiedzieć, jak dany system działa, ale również aktywnie uczestniczyć w jego rozwoju, dołącz do studentów Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki. Ja swoje studia ukończyłem na kierunku Automatyka i Robotyka i wiem, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Dzięki zdobytym podczas studiów umiejętnościom mogę obecnie w pracy zajmować się rzeczami, które sprawiają mi ogromną satysfakcję.

Michał

 • Studia na kierunku Automatyka i Robotyka pozwalają rozwinąć umiejętności z zakresu programowania, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Praca w zawodzie po studiach to realizowanie projektów w Polsce i za granicą, podczas których można poznać wiele ciekawych procesów technologicznych i uczestniczyć w uruchamianiu nowoczesnych zakładów produkcyjnych – można poczuć się niczym na planie programu „Jak to jest zrobione?”

Wojciech

Kierunek automatyka i robotyka jest jednym z najatrakcyjniejszych kierunków studiów technicznych, umożliwiającym absolwentom wykonywanie satysfakcjonującej pracy w wyuczonym zawodzie, zwłaszcza w regionie śląskim, gdzie otworzyły lub otwierają swe przedstawicielstwa liczne koncerny międzynarodowe i przedsiębiorstwa lokalne funkcjonujące w obszarze gospodarki opartej na wiedzy. Program studiów jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami przemysłu oraz studentami. Obejmuje on wiele zajęć w bezpośrednim kontakcie z nowoczesną aparaturą. Przygotowuje zarówno do pracy indywidualnej, jak również w małym i dużym zespole, gdzie najistotniejsze jest rozwiązywanie praktycznych problemów i wykonanie projektów związanych ze sterowaniem układami automatyki i robotyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik sterowania mikroprocesorowego, a także przetwarzaniem informacji.

Ten kierunek studiów jest przeznaczony dla osób zainteresowanych zarówno ogólnymi zagadnieniami budowy systemów automatyki i robotyki, jak i specjalistycznymi zagadnieniami identyfikacji i sterowania złożonymi układami automatyki i robotyki. Dobrze poradzą sobie na nim osoby o zacięciu technicznym i te o zamiłowaniach do nauk ścisłych.

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów, związanych ze sterowaniem procesami ciągłymi i dyskretnymi, inżynierią procesową i systemową, systemami komputerowymi i mikroprocesorowymi, automatyzacją procesów technologicznych i układów autonomicznych, a także robotyką i układami mobilnymi. Posiadają umiejętności niezbędne przy projektowaniu i programowaniu różnorodnych układów sterowania, programowaniu off-line i on-line robotów przemysłowych i zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, robotów mobilnych oraz urządzeń autonomicznych. Są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej, w zależności od specjalności, jako projektanci i użytkownicy:

 • nowoczesnych systemów automatyki, w tym automatyki procesowej i budynkowej,
 • utrzymania ruchu obiektów przemysłowych oraz użyteczności publicznej,
 • układów sterowania robotów, urządzeń mobilnych, samochodów i samolotów,
 • systemów biotechnologicznych i energetycznych,
 • systemów komputerowych, monitorujących, pomiarowych i decyzyjnych w realiach wymagań przemysłu 4.0.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • zakładach oraz firmach projektujących, wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki,
 • firmach projektujących i programujących systemy sterowania,
 • centrach komputerowych,
 • jednostkach utrzymania ruchu,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych, zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowych, zautomatyzowanych procesów wytwórczych, transportowych i technologicznych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Automatyka i robotyka

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast