• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Budownictwo

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 4 lata/
8 semestrów
Polski Gliwice 30 na 150 max. 240

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 4 lata/
8 semestrów
Polski Gliwice 2100zł/
semestr
100

Wydział Budownictwa
Gliwice, ul. Akademicka 5,
tel. 32 237 17 50
e-mail: wb_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

Uczymy budownictwa od podstaw. Nauczysz się projektowania budowli i technologii realizacji robót budowlanych różnego typu i przeznaczenia, np. budynków, dróg, mostów. Poznasz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektom budowlanym, a także dowiesz się czym jest ekologia w budownictwie. Poznasz narzędzia informatyczne umożliwiające nowoczesną i efektywną pracę projektanta i kierownika budowy. Studia na kierunku ‘budownictwo’ przygotują Cię do pracy w szeroko rozumianej branży budowlanej oraz do zdobycia uprawnień budowlanych.

Budownictwo to bardzo szeroka i perspektywiczna dziedzina nowoczesnego przemysłu. Studiując kierunek ‘budownictwo’ nauczysz się jak zaprojektować obiekty infrastruktury miejskiej (budynki, hale sportowe, stadiony), infrastruktury przemysłowej (hale przesyłowe, silosy, kominy) oraz infrastruktury komunikacyjnej (drogi kołowe, linie kolejowe, autostrady, mosty). Poznasz technologię robót budowlanych, aby móc kierować pracami przy tworzeniu wszelkiego typu obiektów budowlanych. Poznasz wiele narzędzi informatycznych, które obecnie stosuje się w cyfryzacji procesów inżynierii budowlanej.

Studiując zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: 

 • projektowania i wykonywania obiektów budowlanych
 • kierowania pracami budowlanymi
 • nadzoru budowlanego i inwestycyjnego
 • utrzymania i modernizacji budowli
 • fundamentowania budowli
 • produkcji materiałów i elementów budowlanych
 • zarządzania w budownictwie
 • proekologicznego rozwiązywania zagadnień budowlanych
 • planowania, projektowania i wykonawstwa układów komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej

Studenci kierunku ‘budownictwo’ realizują obowiązkowe jednosemestralne praktyki zawodowe. Praktyka odbywana jest na zasadzie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz może zostać wliczona do okresu doświadczenia zawodowego niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych.

Na Wydziale Budownictwa corocznie odbywają się Targi Pracy, podczas których renomowane firmy z branży budowlanej przedstawiają oferty pracy oraz praktyk. Studenci mają możliwość indywidualnego kontaktu z przedstawicielami firm oraz świadomego wyboru pierwszego etapu swojej kariery zawodowej.

Jako inżynier budownictwa możesz pracować między innymi w:

 • biurach projektowych jako projektant
 • przedsiębiorstwach wykonawczych jako kierownik budowy lub kierownik robót
 • inspektoratach powiatowych i wojewódzkich jako inspektor nadzoru budowlanego
 • firmach jako kosztorysant oraz inspektor nadzoru inwestorskiego
 • wytwórniach materiałów budowlanych jako osoba nadzorująca produkcję
 • placówkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą

Adrian

4 lata spędzone na Wydziale Budownictwa na pewno będą tymi niezapomnianymi. Spędziłem mnóstwo czasu w laboratorium, nauczyłem się obsługi programów, które przed studiami były dla mnie nieznane. Podczas praktyk mogłem spróbować swoich sił w pracy i podszlifować wiedzę praktyczną oraz poznać technologie występujące w budownictwie. Zdecydowanie polecam!

Konrad

Profesjonalnie wyposażone laboratoria, wykwalifikowana kadra wykładowców oraz szeroka gama kół naukowych pozwoliły zdobyć wiedzę i umiejętności, które na co dzień wykorzystuję w pracy zawodowej. Poznałem podstawy zarządzania zasobami ludzkimi oraz wysokobudżetowymi projektami.

Jakub

Ukończenie studiów na Wydziale Budownictwa PŚ jest doceniane przez biura projektowe. Niemal cały program nauczania skupiony jest na aspektach niezbędnych w codziennej pracy inżyniera budownictwa co ułatwia start  na ścieżce kariery zawodowej. Studia inżynierskie wyróżniają się cało semestralnym programem praktyk, pozwalającym na sprawdzenie zdobytej wiedzy.

Maciej

Studia dały mi możliwość rozwoju kariery zawodowej. Wykładowcy z zaangażowaniem przekazują wiedzę i inspirują do samodzielnego rozwoju. Wydział Budownictwa PŚ jest bardzo dobrym wyborem!

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych.
 • Potrafią projektować i wykonywać miejskie budowle inżynierskie i infrastrukturę techniczną, planować i prowadzić miejskie prace renowacyjne oraz współdziałać w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz budowy dróg i ulic.
 • Absolwenci kierunku budownictwo są przygotowani do prac w zakresie analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, czyli budowie, utrzymaniu i modernizacji.
 • Mogą zajmować się realizacją procesów budowlanych i systemów technologicznych, zarządzaniem w budownictwie lub proekologicznym rozwiązywaniem zagadnień budowlanych.
 • Są również przygotowani do projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych, a także projektowania budowlano-architektonicznego, wykonywania miejskich budowli inżynierskich, budowli podziemnych i infrastruktury technicznej.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Budownictwo

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Budownictwa

Font Resize
Contrast