• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Control, electronic and information engineering

Mode of study Title obtained Period of study Language of instruction Place of classes Minimum number of credits Admission limit
Full-time Bachelor of Science 3,5 years /
7 semesters
English Gliwice 45 60

Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science
Gliwice, 16 Akademicka St,
phone 32 237 15 20
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

STUDIA UZYSKAŁY PRESTIŻOWĄ AKREDYTACJĘSZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD LINKIEM

During the first semesters, we will give you a thorough education in mathematics, physics, and computer and technical sciences: electrical engineering, control theory, electronics, metrology, computer programming, microprocessor systems, databases, computer networks, artificial intelligence, and computer vision systems. Attention will be paid to solving practical engineering problems and the integration of knowledge. After completing five semesters, you can choose a specialization, with subjects structured to expand your skills and expertise in control, electronics, or computer engineering.

The electronics, automatic control, and computer industries are currently the most dynamically developing. This creates a huge demand for highly educated specialists in these fields of engineering. The study program takes into account the current needs of the labor market.

After studies, you will be an engineer fully prepared to deal with technical problems arising in automatic control, IT, or electronics with knowledge and practical experience in the chosen area. If you are interested in electronics, automation, robotics, or computer science, this field of study is just for you.

 

By studying control, electronic and information engineering, you will gain knowledge, skills, and competencies in the:

 • analog and digital electronic circuits, power systems, sensors,
 • basics of digital and microprocessor technology,
 • signal theory and methods of signal processing,
 • issues of algorithms, their analysis, and optimization,
 • creating software using different programming languages,
 • the architecture of computer systems, computer networks,
 • basics of operating systems,
 • design and analysis of automation and robotics systems,
 • cooperate with other people in interdisciplinary and international teamwork,
 • think and act in an entrepreneurial way.

Regardless of the specialty, our students undergo the professional industrial practice. Close cooperation with companies from the region allows our students to complete internships in the best local and global enterprises. After completing the compulsory practice, students often continue their cooperation with the company on an internship or as regular employees.

Following graduation, you may enter the job market as a highly-demanded professional. You can continue your studies at the postgraduate level. Taking into account the increasing shortage of engineers in the European and world job markets, the degree awarded in any of the specializations guarantees you finding a rewarding, well-paid job. Actually, the majority of our students are recruited before graduation.

You can work as (among others):

 • Designer or operator of control systems,
 • Software Developer
 • Computer engineer
 • Network and system maintainer
 • Database specialist
 • Electronics hardware developer
 • Measurement specialists

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy teoria informatyki, oraz nauk technicznych, m.in. projektowania i programowania systemów komputerowych, elektrotechniki, teorii sterowania, systemów mikroprocesorowych, baz danych czy sztucznej inteligencji.
 • Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom w wybranej przez siebie specjalności: informatyka, automatyka i robotyka albo elektronika i telekomunikacja.
 • Dyplom ten jest równoważny dyplomowi uzyskanemu przez absolwentów klasycznych studiów na powyższych kierunkach. Dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego absolwenci kierunku podejmują pracę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.
 • Znajdują zatrudnienie jako informatycy, np. jako projektanci baz danych oraz rozproszonych systemów informatycznych, świetnie sprawdzają się jako konstruktorzy i użytkownicy systemów i układów automatyki oraz zrobotyzowanych technologii i elementów inteligencji maszynowej.
 • Są również przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w dziedzinie konstrukcji elementów i układów elektronicznych, a także sprzętu i oprogramowania układowego oraz użytkowego dla aparatury elektronicznej, stosowanej w urządzeniach telekomunikacyjnych, pomiarowych, regulacyjnych i w technice medycznej.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Control, electronic and information engineering

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast