• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Informatics

Mode of study Title obtained Period of study Language of instruction Place of classes Minimum number of credits (Polish students) Admission limit
Full-time Bachelor of Science 3,5 years /
7 semesters
English Gliwice 82,5 out of 150 max. 60

Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science
Gliwice, 16 Akademicka St,
phone 32 237 18 74
e-mail: inf_waei_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • język prowadzenia zajęć: angielski
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier

The program in Informatics is made up of courses that give students the knowledge and skills necessary to design computer systems and applications including industrial computer systems, microprocessor and embedded systems, databases. In particular, students acquire programming skills, gain deep understanding of the internal functioning of operating systems and compilers, learn aspects of concurrent programming, principles of computer graphics and vision. Additionally, they acquire skills in construction, maintenance and usage of system software and applications development, building systems and computer networks and designing and administration of databases that are deployed in various environments and operating systems. The courses comprise lectures, tutorials, laboratories and projects, with the emphasis on the latter.

Alumni are prepared to work as software developers for standalone and web applications, databases and data warehouses, computer games and mobile applications. They can also get the position as computer engineers, network and system maintainers, project managers. With scientific background they gain during studies, they can work in R&D departments of companies and also in science.

 • Graduates have knowledge in the field of developing computer systems and applications as well as the most important IT issues, such as web applications, software engineering or computer control systems.
 • Graduates are able to design computer systems of various configurations and to create solutions based on local, wide and industrial networks, including wireless networks. They are also prepared for administering of such systems.
 • Graduates of the informatics find employment in companies creating IT systems or dealing with the computerization of industrial processes, in software design houses and in service sections.
 • Graduates have qualifications required to work as an analyst, designer and system programmer, as well as the administrator of operating systems.
 • Graduates also work as specialists in the field of safety of systems and computer networks. They are able to develop embedded systems and mobile applications.

Selected courses:

 • Computer Networks
 • Computer Programming
 • Computer Architecture
 • Algorithms and Data Structures
 • Databases
 • Operating Systems

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka),
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Angielski

Kierunek

Informatics

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Font Resize
Contrast