• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Inżynieria biomedyczna

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Zabrze 45 na 150 max. 120

Wydział Inżynierii Biomedycznej
Zabrze, ul. Roosevelta 40,
tel. 32 277 74 30
e-mail: wib_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • informatyka i aparatura medyczna
  • inżynieria wyrobów medycznych

Inżynieria biomedyczna to nauka stanowiąca połączenie wiedzy pochodzącej z nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Powoduje to, że inżynierowie biomedyczni mówiąc najogólniej skupiają się na projektowaniu urządzeń, które mogą pomóc lekarzom w diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu chorobom. Dlatego nauczymy Cię zagadnień z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego. Wszystkiego tego, co umożliwi wsparcie medycyny zaawansowanymi technologiami.

Inżynieria biomedyczna to jedna z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin wiedzy, w szczególności  w krajach o dużym stopniu zaawansowania technologicznego. Kształcenie w tym zakresie stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku poszukującego wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej. Powodem jest miedzy innymi dynamiczny rozwój firm zajmujących się wytwarzaniem wyrobów i materiałów dla potrzeb medycyny, a w konsekwencji wdrażanie innowacyjnych technologii i wyrobów medycznych w jednostkach ochrony zdrowia. Warto wspomnieć, że specjalistyczna medycyna to jedna z inteligentnych specjalności województwa śląskiego a to powoduje, że regionalny rynek pracy będzie poszukiwał wysokiej klasy specjalistów. Zajęcia na naszym kierunku prowadzi dobrze wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Odbywają się one  w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w aparaturę nowej generacji. Gwarantuje to wysoki poziom kształcenia, co zostało potwierdzone przyznaniem przez Polską Komisję Akredytacyjną prestiżowego Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w kategorii Doskonały Kierunek.

 

Kończąc kierunek będziesz posiadał umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów biomedycznych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu technik teleinformatycznych, sztucznej inteligencji, biomechaniki, aparatury medycznej oraz implantów i sztucznych narządów, jak również technik obróbki i przesyłu informacji. Studiując, zdobędziesz umiejętność twórczej pracy w środowisku technicznym i podejmowania decyzji, współpracy z osobami ze środowiska biomedycznego w zakresie szkolenia, eksploatacji, obsługi i konserwacji wyrobów medycznych. Jako absolwent będziesz znał obsługę systemów diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu badań biomechanicznych oraz techniki obrazowania medycznego. Nabędziesz umiejętności, które pozwolą Ci projektować i wytwarzać wyroby medyczne.

W nasz proces dydaktyczny stale angażujemy firmy, w których studenci mają możliwość realizacji staży oraz praktyk zawodowych, co podnosi kompetencje odpowiadające potrzebom nowoczesnej gospodarki. Warto podkreślić, że nasi studenci propozycje zatrudnienia otrzymują już w czasie praktyk. Wydział Inżynierii Biomedycznej ma podpisanych wiele umów z firmami działającymi na rynku medycznym i na polu inżynierii biomedycznej, obejmujących również wspieranie procesu dydaktycznego. Często stosowaną praktyką jest angażowanie studentów w badania prowadzone wspólnie z firmami w ramach prac inżynierskich oraz magisterskich. Daje to szansę na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej.

 

Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna są przygotowani do twórczej pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę. Mogą pracować jako m.in. administrator informatycznych systemów medycznych, biomechatronik, inżynier biomechanik w rehabilitacji i sporcie, inżynier konstruktor CAD, inżynier specjalista ds. certyfikacji wyrobów medycznych, inżynier specjalista ds. materiałów dla medycyny, inżynier systemów pomiarowych, pracownik uczelni i instytutów badawczych, programista, projektant inteligentnych urządzeń, projektant systemów sztucznej inteligencji, serwisant sprzętu medycznego, specjalista data mining. Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności, także w formie start upów.

„Jestem programistą, inżynierem oprogramowania. Wybór tej (Informatyka i Aparatura Medyczna) specjalności dał mi fantastyczną pracę, która jest jednocześnie moją pasją.”

„Wybór tej (Informatyka i Aparatura Medyczna) specjalności pozwolił mi szerzej spojrzeć na otaczający świat i możliwości, jakie daje ludziom technologia.”

“Pracuję w CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWYM POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH, gdzie zajmuję się projektami związanymi z konstruowaniem sprzętu medycznego w ramach programów rozwojowych (INŻYNIER KONSTRUKTOR CAD)”

“Pracuję w Laboratorium Ortopedycznym PROTEKA i zajmuję się indywidualnym zaopatrzeniem ortopedycznym. (SPECJALISTA DS. SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I MEDYCZNEGO)”

“Pracuję w firmie Medea zajmującej się produkcją oraz dystrybucją różnego rodzaju aparatury elektrokardiograficznej, w której odpowiadam m. in. za modyfikację oprogramowania oraz promocję produktów. (INŻYNIER DS. OPROGRAMOWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO)”

“Pracuję w dziale modelowania i symulacji w zespole zderzeń bocznych w firmie ZF TRW. (SPECJALISTA DS. SYMULACJI)”

 • Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego.
 • Potrafią formułować biomedyczne problemy inżynierskie, rozwiązywać je drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji, korzystając z technik komputerowych, a także obróbki i przesyłania informacji.
 • Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna są przygotowani do twórczej pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę.
 • Mogą zostać zatrudnieni w firmach komputerowych przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury i urządzeń medycznych.
 • Znajdą również pracę w jednostkach odbioru handlowego i odbioru technicznego lub w placówkach służby zdrowia przy integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej oraz obsłudze systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria biomedyczna

Miasto

Zabrze

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Font Resize
Contrast