• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Lingwistyka stosowana (profil praktyczny)

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Licencjat 3 lata/
6 semestrów
Angielski (wiodący)
Francuski/Hiszpański/Niemiecki/Włoski (wybieralne)
Zabrze 127,5 na 283,33 max 160

Wydział Organizacji i Zarządzania
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28,
tel. 32 237 73 15
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł: licencjat
 • specjalności:
  • język angielski z językiem francuskim
  • język angielski z językiem hiszpańskim
  • język angielski z językiem niemieckim
  • język angielski z językiem włoskim

Lingwistyka stosowana to intensywna nauka dwóch języków obcych (wiodącego i dodatkowego) ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego zastosowania tych języków w szeroko rozumianej komunikacji, w kontaktach międzykulturowych i w środowisku zawodowym.

Uczymy w czterech specjalnościach:

 • język angielski z językiem hiszpańskim
 • język angielski z językiem włoskim
 • język angielski z językiem francuskim
 • język angielski z językiem niemieckim

Dzięki doświadczonej kadrze dydaktycznej będziesz miał możliwość rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych do poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla wiodącego języka studiów – angielskiego oraz do poziomu B2 dla języka dodatkowego.

Poza przedmiotami doskonalącymi kompetencje komunikacyjne w językach obcych (gramatyka praktyczna, recepcja, konwersacje, pisanie), oferujemy 300 godzin ćwiczeń w zakresie języka i przekładu specjalistycznego w ramach jednej z dwóch ścieżek specjalistycznego kształcenia językowego: do wyboru język ekonomiczny lub język techniczny.

W erze globalnej gospodarki, w funkcjonujących ponad narodowo koncernach, a także na wspólnym europejskim rynku, znajomość języków obcych to niepodważalny atut. Ponadto pomożemy Ci rozwinąć ważne kompetencje, niezbędne w pracy zarówno tłumaczy języków specjalistycznych, jak również profesjonalistów zatrudnionych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku międzynarodowym i współpracujących z zagranicznymi partnerami. Bez dobrej znajomości języków obcych wspartej właściwymi kompetencjami społecznymi i zawodowymi trudno o satysfakcjonującą karierę zawodową.

Doskonalimy umiejętność swobodnej komunikacji w dwóch językach obcych m.in. w sferze promocyjno-reklamowej i biznesowej, w międzynarodowym środowisku zawodowym, różnorodnym językowo i kulturowo.

Przygotowujemy do rozwiązywania złożonych problemów związanych z pracą tłumacza języków specjalistycznych.

Oferujemy blok zajęć teoretycznych z zakresu badań językoznawczych, w tym przekładoznawstwa, zapewniając odpowiednie przygotowanie do podjęcia studiów specjalistycznych w uczelniach polskich i zagranicznych.

Praktyka zawodowa na kierunku lingwistyka stosowana polega najczęściej na pracy w charakterze tłumacza w przedsiębiorstwach, biurach tłumaczeń, biurach podróży, w placówkach kulturalno-oświatowych i administracji publicznej. Trwa 6 miesięcy (720 godzin) w ciągu trzyletniego cyklu studiów. Praktyka realizowana jest etapowo:

-studiujący na I i II roku realizują praktykę w okresie letnim, po zakończeniu zajęć dydaktycznych, w wymiarze 2 pełnych miesięcy (240 godz.)

-studiujący na III roku studiów realizują praktykę w trybie śródrocznym (240 godzin) z zaliczeniem w 6 semestrze.

Specyfika śląskiego rynku pracy powoduje, że poszukiwani są specjaliści posługujący się odmianami języków specjalistycznych z zakresu szeroko pojętej technologii inżynieryjnej oraz języka biznesu. Jako absolwent kierunku lingwistyka stosowana znajdziesz pracę w firmach związanych z różnymi branżami: logistyka, IT, sprzedaż, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, tłumaczenia.

Kierunek Lingwistyka stosowana przygotowuje do pracy tłumaczy języków specjalistycznych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz wykwalifikowanej kadry zdolnej sprostać wysokim oczekiwaniom nowoczesnej gospodarki, której działalność zawodowa oparta jest na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w trakcie studiów o profilu praktycznym.

Podjęcie kształcenia na kierunku Lingwistyka stosowana umożliwi studentom:

 • zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa ogólnego i stosowanego, w tym przekładoznawstwa m. in. w sferze techniki komunikacji, promocyjno-reklamowej i biznesowej, oraz ich zastosowania w działalności zawodowej,
 • poznanie teorii, funkcjonowania i form przedsiębiorczości w kontekście organizacji pracy oraz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu oraz zdobycie wiedzy na temat tendencji w rozwoju nauk technicznych,
 • stosowanie komunikacyjnych kompetencji językowych na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla wiodącego języka oraz B2 dla języka dodatkowego C,
 • rozwiązywanie złożonych problemów związanych z pracą tłumacza języków specjalistycznych,
 • zdobycie umiejętności doboru i wykorzystania właściwych środków oraz metod pracy i technologii informacyjnych rozwiązywanie złożonych problemów związanych z pracą tłumacza języków specjalistycznych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wap + k × Ward + k × Wjp

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wap – liczba punktów (%) uzyskanych z języka angielskiego (poziom podstawowy),
Ward – liczba punktów (%) uzyskanych z języka angielskiego (poziom rozszerzony albo poziom dwujęzyczny),
Wjp – liczba punktów (%) uzyskanych z języka polskiego,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 4/3 dla poziomu dwujęzycznego.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

licencjat

Stopien

Stopień I

Forma

Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Lingwistyka stosowana

Miasto

Zabrze

Profil

praktyczny

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Organizacji i Zarządzania

Font Resize
Contrast