• Opis
  • Dodatkowe informacje

Opis

Mechatronika

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 60 na 150 max. 50

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Gliwice 2400zł/
semestr
30

Wydział Elektryczny
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2,
tel. 32 237 15 07
e-mail: we_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

  • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
  • profil: ogólnoakademicki
  • termin naboru: rekrutacja letnia
  • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
  • uzyskany tytuł: inżynier
  • specjalności:
    • zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

Podstawą mechatroniki są klasyczne dyscypliny inżynierii: mechanika, elektryka, elektronika, informatyka oraz automatyka i robotyka. Mechatronika to nic innego jak połączenie zdobyczy i osiągnięć wszystkich tych dyscyplin w taki sposób by efekt stanowił swoistą wartość dodaną. Urządzenia mechatroniczne spotykamy na każdym kroku. Zaawansowanie technologiczne powoduje, że zapotrzebowanie na inżynierów mechatroników stale wzrasta. Dlatego nasi studenci uczą się wiedzy pochodzącej z wszystkich podstawowych dyscyplin a kształcenie z zakresu mechatroniki realizują na licznych zajęciach praktycznych. Wtedy też uczą się rozwiązywać realne problemy inżynierskie. Wszystko po to, by znali aktualne trendy panujące w przemyśle.

Mechatronik to taki omnibus wśród inżynierów. Dużo wie i umie tą wiedzę zastosować. Potrafi programować, tworzyć systemy sterowania, zna się na mechanice oraz umie budować obwody elektroniczne z wykorzystaniem technik cyfrowych. Jest bardzo wszechstronny i dlatego to idealny kandydat do pracy w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie. Studenci mają szerokie horyzonty, potrafią kreatywnie myśleć, nie boją się żadnych wyzwań technologicznych. Jeśli chcesz przeżyć pasjonującą przygodę z inżynierią i to w przyjaznym, twórczym środowisku to Mechatronika jest dla Ciebie!

Jako inżynier mechatronik będziesz potrafił:

-kreować układy zawierające w sobie począwszy od źródła zasilania przez układy sterujące i wykonawcze po konstrukcje urządzeń,
-projektować układy mechaniczne, elektroniczne i napędowe, unikając kolizji między nimi,
-posługiwać się narzędziami nowoczesnej inżynierii: Inventor, LabVIEW, Matlab, Ansys
-programować w C# i Java oraz sterowniki PLC, układy typu Aduino i RaspberryPl
-obsługiwać i projektować zrobotyzowane środowiska,
-konstruować posługując się techniką druku 3D
-badać, znając techniki i narzędzia pomiarowe z zakresu elektrotechniki, elektroniki i mechaniki.

Studenci kierunku odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach z różnych gałęzi przemysłu, między innymi w: branży automotive, z zakresu automatyki budynkowej, automatyki przemysłowej, branży mechanicznej, elektrotechnicznej, górniczej i IT.

Praktyki płynnie przechodzą w staże zawodowe a te, bardzo często, w stałe zatrudnienie. Ścisła współpraca z przemysłem skutkuje też wyborem tematu projektu inżynierskiego, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie z przemysłu. Jednym słowem uczymy na potrzeby rynku!

Jako wszechstronnie wykształcony inżynier mechatronik możesz znaleźć pracę w firmach z zakresu:

– elektrotechniki,
– elektroniki,
– automatyki,
– robotyki,
– programowania układów procesorowych i systemów sterowania.

Piotr Marynowski

Podczas studiów można zdobyć szeroką wiedzę z wielu różnych dziedzin techniki. Mnie w pracy zawodowej szczególnie przydały się umiejętności i informacje z zakresu elektrotechniki i nauk o materiałach a takie połączenie tematyki zajęć jest unikalne właśnie dla tego kierunku. Bardzo dużą zaletą studiowania Mechatroniki było też podejście wykładowców i reszty kadry do nas studentów. Zawsze można było liczyć na pomoc lub konsultacje, nawet w sprawach nie dotyczących bezpośrednio wykładanego przez nich przedmiotu. W rezultacie podczas studiów mogłem się poczuć jak pełnoprawny uczestnik procesu kształcenia i społeczności akademickiej a nie jak” klient” kupujący wykształcenie.

Bartłomiej Nowacki

Studia na kierunku Mechatronika pozwoliły mi zdobyć szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat: elektroniki, mechaniki oraz informatyki. Kadra Katedry Mechatroniki zawsze pomagała mi realizować pasje i starała się bym w pełni wykorzystał swoje predyspozycje. Dzięki mentorskiej atmosferze panującej w katedrze byłem doskonale przygotowany do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej i to z holistyczną wiedzą. Pozwoliło mi to od razu uczestniczyć w wielu ciekawych i innowacyjnych projektach a dzięki wcześniejszemu doświadczeniu zdobytemu w projektach PBL, mogłem być od początku istotnym członkiem zespołu.

Paweł Szyroki

Studiowanie Mechatroniki na Wydziale Elektrycznym pozwoliło mi na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy, która nie tylko pomogła mi w zrozumieniu zasad działania wielu urządzeń czy mechanizmów, ale także pozwoliła na znalezienie wymarzonej pracy. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu świetnych wykładowców, mogłem rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Polecam każdemu!

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sensoryki przemysłowej, a także informatyki i sterowania. Zostali zapoznani z zagadnieniami z dziedziny robotyki przemysłowej i mobilnej, pneumatyki i hydrauliki, nowoczesnej inżynierii materiałowej, a także pomiaru, przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów. Potrafią wykorzystywać posiadaną wiedzę do projektowania, integrowania oraz planowania eksploatacji złożonych układów stosowanych w maszynach i środkach transportu oraz w aparaturze pomiarowej i diagnostycznej. W procesach projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów mechatronicznych wykorzystują najnowsze oprogramowanie i systemy pomiarowe. W ramach procesu dydaktycznego szeroko współpracowali z przedstawicielami wiodących na rynku firm z branży mechatroniki przemysłowej.
Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektromaszynowe. Mogą więc pracować w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, lotniczym, przedsiębiorstwach taboru trakcyjnego, a także w centrach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Znajdą także zatrudnienie w firmach inżyniersko-konsultingowych i w sektorze transferu zaawansowanych technologii.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Mechatronika

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Elektryczny

Font Resize
Contrast