Inżynieria materiałowa

studia stacjonarne

Inżynieria materiałowa

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Gliwice, ul. Konarskiego 18a,
tel. 32 237 24 33
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku / 7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności:
  • automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
  • biomateriały i inżynieria stomatologiczna
  • informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
  • inżynieria powierzchni
  • inżynieria zarządzania
  • nanotechnologia i technologie procesów materiałowych

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci są przygotowani do działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i badaniem różnych grup materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, w tym biomedycznych i stomatologicznych.
 • Mogą znaleźć zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach wielu gałęzi przemysłu, m.in. maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego oraz zaawansowanych technologii i nanotechnologii.
 • Znajdują również pracę w jednostkach gospodarczych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, obróbki i kształtowania powierzchni materiałów inżynierskich stosowanych w inżynierii stomatologicznej, a także wiedzę z zakresu technologii kształtowania struktury i własności materiałów metalowych i niemetalowych.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony) do wyboru przez kandydata (matematyka, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka),

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura (obowiązująca od roku 2015 dla liceów oraz od roku 2016 dla techników) dostępne są na odrębnej stronie

HARMONOGRAM REKRUTACJI

POZOSTAŁE KIERUNKI PROWADZONE NA WYDZIALE

 • Automatyka i Robotyka
 • Mechatronika
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Automatic control and robotics
 • Materials engineering
 • Mechanical engineering
 • Mechatronics
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

PODOBNE KIERUNKI

 • Inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii)

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Inżynieria materiałowa

Miasto

Gliwice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Mechaniczny Technologiczny