Informatyka

studia stacjonarne/niestacjonarne

Informatyka

Kategoria:
 • Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

INFORMACJE O KIERUNKU

Wydział Matematyki Stosowanej
Gliwice, ul. Kaszubska 23,
tel. 32 237 20 29
e-mail: wms_rekrutacja@polsl.pl

CZAS TRWANIA
STUDIÓW

3,5 roku/7 semestrów

UZYSKANY
TYTUŁ

inżynier

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne I stopnia
 • profil: praktyczny
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • ścieżki dyplomowania:
  • aplikacje mobilne, gry i multimedia
  • bezpieczeństwo systemów i aplikacji sieciowych
  • inżynieria analizy danych

SYLWETKA ABSOLWENTA

 • Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania.
 • Wiedza ta umożliwia im aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych.
 • Znają klasyczne i nowoczesne metody informatyczne oraz sposoby ich wdrażania w nauce i gospodarce.
 • Poza przygotowaniem informatycznym posiadają także przygotowanie matematyczne i specjalizacyjne, przydatne do zastosowań w technice.
 • Posiadają również umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych.
 • Potrafią programować urządzenia mobilne (Android, IOS).
 • Absolwenci kierunku informatyka mogą zostać zatrudnieni w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub obsługą narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.
 • Są przygotowani do szyfrowania i deszyfrowania danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz bezpiecznej transmisji danych w sieciach.
 • Znajdą również pracę w agencjach reklamowych, studiach dźwiękowych, filmowych i fotograficznych.
 • Mogą także tworzyć serwisy internetowe, portale informacyjne i społecznościowe.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu dodatkowego – matematyka (poziom rozszerzony), biologia, chemia, fizyka, informatyka,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura, są dostępne na odrębnej stronie.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA STUDIA NIESTACJONARNE (cykl kształcenia od roku akademickiego 2022/2023)

Semestr I – 1900 zł
Semestr II – 1900 zł
Semestr III – 1900 zł
Semestr IV – 1900 zł
Semestr V – 1900 zł
Semestr VI – 1900 zł
Semestr VII – 1900 zł

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

niestacjonarne, stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Informatyka

Miasto

Gliwice

Profil

praktyczny

Rekrutacja

letnia

Wydział

Wydział Matematyki Stosowanej

Font Resize
Contrast