• Opis
 • Dodatkowe informacje

Opis

Transport

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Stacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Katowice 30 na 150 max. 150

KALKULATOR WYNIKU REKRUTACJI

Forma studiów Uzyskany tytuł Czas trwania studiów Język wykładowy Miejsce odbywania zajęć Płatność Minimalna liczba punktów Limit przyjęć
Niestacjonarne Inżynier 3,5 roku /
7 semestrów
Polski Katowice 1850zł/
semestr
60

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
Katowice, ul. Krasińskiego 8,
tel. 32 603 43 60
e-mail: wt_rekrutacja@polsl.pl

OPIS KIERUNKU

 • stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
 • profil: ogólnoakademicki
 • termin naboru: rekrutacja letnia
 • czas trwania studiów: 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł: inżynier
 • specjalności (studia stacjonarne):
  • eksploatacja pojazdów samochodowych z napędem konwencjonalnym i elektrycznym,
  • technika i organizacja transportu samochodowego,
  • inżynieria ruchu,
  • logistyka transportu,
  • nawigacja powietrzna,
  • mechanika i eksploatacja lotnicza,
  • transport szynowy
 • specjalności (studia niestacjonarne):
  • eksploatacja pojazdów samochodowych z napędem konwencjonalnym i elektrycznym,
  • technika i organizacja transportu samochodowego,
  • inżynieria ruchu,
  • logistyka transportu,
  • transport szynowy

Poznasz zasady rządzące rozwojem nowoczesnego transportu. Zgłębisz tajniki inżynierii środków transportu i infrastruktury transportu, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Będziesz przygotowany do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego oraz logistyki transportu. Dodatkowo nauczysz się przepisów prawnych i ekonomii działalności transportowej.

Transport to koło zamachowe współczesnej gospodarki. Mimo ważnej roli jaką pełni, nie brakuje wyzwań, które przed nim stoją. Cyfryzacja, dekarbonizacja oraz dalsza rozbudowa sieci dróg, to najważniejsze trendy rozwojowe tej dziedziny gospodarki. Kształcenie na naszym kierunku odpowiada szerokim oczekiwaniom: nauczymy Cię jak uczynić transport  przyjaznym dla środowiska, mniej emisyjnym, bardziej zrównoważonym i wykorzystującym nowe rodzaje energii. Dynamiczny rozwój technologiczny, automatyzacja i coraz śmielsze wykorzystanie sztucznej inteligencji sprawiają, że to co jeszcze wczoraj było nowatorskie, dziś jest już w powszechnym użyciu. Samochody autonomiczne, sterowane przez komputer, inteligentne pojazdy elektryczne i hybrydowe, jeżdżące na wodór autobusy miejskie to tylko niektóre przykłady skoku cywilizacyjnego w transporcie. Studiując, będziesz mieć nie tylko dostęp do najnowszych rozwiązań, ale będziesz mógł je tworzyć lub udoskonalać.

Studiując na kierunku Transport zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • podstawowej wiedzy inżynierskiej i jej zastosowania w transporcie,
 • budowy i eksploatacji konwencjonalnych i nowoczesnych środków transportu i infrastruktury transportowej,
 • rozwiązywania problemów w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem,
 • doboru materiałów, technologii wytwarzania i technologii napraw środków transportu,
 • logistyki transportu i spedycji,
 • działalności transportowej oraz jej aspektów prawnych i ekonomicznych,
 • transportu specjalnego, multimodalnego, intermodalnego, ponadgabarytowego, dla ładunków wrażliwych i towarów niebezpiecznych.

Na 6 semestrze studiów, każdy student odbywa praktykę zawodową. Praktyka trwa 4 tygodnie i odpowiada wybranej specjalności. Ponadto studenci mają możliwość udziału w wycieczkach dydaktycznych, wizytach studyjnych i stażach, podczas których nawiązują kontakt z potencjalnymi pracodawcami (przedsiębiorstwa transportowe, lotniska, stacje kontroli pojazdów, jednostki administracji państwowej, centra zarządzania ruchem, przedsiębiorstwa produkcyjne, obiekty zaplecza technicznego motoryzacji, centra doskonalenia operatorów środków transportu, targi branżowe). Taki staż w przemyśle to pierwszy krok do Twojej kariery.

Twoja kariera zawodowa rozpoczyna się już na studiach. Zdobywasz wtedy wiedzę i nowe kompetencje między innymi poprzez wyjazdy krajowe i zagraniczne (np. program ERASMUS+), realizację projektów (np. projekty PBL) oraz działalność w studenckich kołach naukowych. Jako absolwent możesz pracować m. in. na stanowiskach:

 • pilota, mechanika lotniczego, diagnosty samochodowego, spedytora,
 • w jednostkach projektowych środków transportu i infrastruktury transportu,
 • w jednostkach produkcyjnych i eksploatacyjnych transportu,
 • w przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych.
 • w jednostkach administracji państwowej i służb związanych z transportem.

 

Krystian:

„Polecam studia za poziom kształcenia oraz zaangażowanie kadry w dydaktykę i przedsięwzięcia naukowe. Kształcenie na kierunku Transport ułatwia zdobycie ciekawych i pożądanych na rynku pracy uprawnień (np. diagnosta samochodowy, certyfikat kompetencji zawodowych).”

Oliwia:

 „Mój wybór studiów na kierunku Transport był spowodowany chęcią kontynuacji tego kierunku po technikum. Była to bardzo dobra decyzja, ponieważ pogłębiłam wiedzę z zakresu transportu i logistyki. Duża różnorodność zajęć pozwoliła poznać wszystkie tajniki logistyki transportu. Mocną stroną również były praktyki, które przyczyniły się do zdobycia dodatkowych praktycznych umiejętności. Wszystkie zdobyte informacje oraz umiejętności i kompetencje pozwalają doskonale działać w wymarzonej pracy w logistyce transportu.”

 • Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych.
 • Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem.
 • Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego.
 • Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych.
 • Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego.

P = 0,5 × Wmp + k × Wdodatkowy

gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych z matematyki (poziom podstawowy),
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych z jednego przedmiotu dodatkowego (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka) albo wynik egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
k = 0,5 dla poziomu podstawowego,
k = 1 dla poziomu rozszerzonego,
k = 0,75 dla wyniku egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Liczbę punktów przelicza się z uwzględnieniem przedmiotów o najkorzystniejszym dla kandydata wyniku. Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu na określonym poziomie, to do obliczeń przyjmuje się 0 punktów za ten przedmiot i poziom.

Pełne kryteria przyjęć, w tym kryteria dla osób kwalifikujących się na podstawie innej niż nowa matura oraz wykaz uwzględnianych zawodów na poziomie technika, są dostępne na odrębnej stronie.

Dodatkowe informacje

Tytuł

inżynier

Stopien

Stopień I

Forma

Niestacjonarne, Stacjonarne

Język

Polski

Kierunek

Transport

Miasto

Katowice

Profil

ogólnoakademicki

Rekrutacja

Letnia

Wydział

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Elastyczny

Pokaż

Font Resize
Contrast