Doktorat wdrożeniowy

Celem programu „ Doktorat wdrożeniowy” jest  tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej
w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą( lub innym podmiotem).

Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, ale to uczelnie są wnioskodawcami. To one zgłaszają do udziału w programie przyszłego doktoranta.

W dniu 29.03.2018 r.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację
o ogłoszeniu konkursu w ramach II edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Środki finansowe są przeznaczone na:

 1. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 2. finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

 1. posiadanie kategorii naukowej A+ lub A;
 2. prowadzenie studiów doktoranckich albo posiadanie jednostki organizacyjnej

prowadzącej studia doktoranckie;

 1. prowadzenie udokumentowanej i systematycznej współpracy z przedsiębiorcami lub

innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 2.450,00 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 2 lipca 2018 r.

LISTA WYDZIAŁÓW z kategorią A:

 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Wydział Transportu
Font Resize
Contrast