Wspólna Szkoła Doktorska

Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022 – najważniejsze informacje dla kandydatów

  1. Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022.
  2. Rekrutacja jest prowadzona od 28 czerwca 2021 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez Rektora.
  3. Rejestracja kandydatów i składanie wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego DreamApply.
  4. Tematy prac doktorskich, filtrowane według dyscyplin naukowych we Wspólnej Szkole Doktorskiej, są dostępne (od 27.06.2021 r.) na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/tematy/ Kandydat wybiera temat projektu doktorskiego, do którego chce aplikować. Można wybrać tylko jeden temat.
  5. Po dokonaniu wyboru tematu rozprawy doktorskiej kandydat powinien skontaktować się mailowo z promotorem odpowiedzialnym za ten temat, w celu omówienia szczegółów realizacji projektu oraz uzyskania oświadczenia promotora wymaganego w trakcie rekrutacji.
  6. W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat nie może stawić się osobiście na rozmowę kwalifikacyjną (w szczególności w obecnej sytuacji związanej z epidemią lub w przypadku kandydatów-cudzoziemców), rozmowa kwalifikacyjna odbywa się poza siedzibą Uczelni, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej i jej rejestrację.

W sprawach rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej

Katarzyna.Samsonowicz@polsl.pl

W sprawach rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej

tel. 32 603 42 80 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00)

Font Resize
Contrast