WSPÓLNA SZKOŁA DOKTORSKA

Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025 – najważniejsze informacje dla kandydatów

  1. Rekrutacja do Wspólnej Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej dla kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2024/2025
  2. Rekrutacja jest prowadzona w okresie od maja do września zgodnie ze szczegółowym harmonogramem.
  3. Rejestracja kandydatów i składanie wymaganych dokumentów w postaci elektronicznej odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego IRK.
  4. Tematy prac doktorskich, filtrowane według dyscyplin naukowych we Wspólnej Szkole Doktorskiej, są dostępne na stronie https://rekrutacja.polsl.pl/tematy/ Kandydat wybiera temat projektu doktorskiego, do którego chce aplikować. Można wybrać tylko jeden temat.
  5. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 200 złotych.
  6. Po dokonaniu wyboru tematu rozprawy doktorskiej kandydat powinien skontaktować się mailowo z promotorem odpowiedzialnym za ten temat, w celu omówienia szczegółów realizacji projektu oraz uzyskania oświadczenia promotora wymaganego w trakcie rekrutacji.
  7. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość, przy użyciu narzędzi komunikacji synchronicznej zapewniających kontrolę przebiegu rozmowy, np. Microsoft Teams i Zoom. Na wniosek kandydata rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona stacjonarnie, w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.
  8. Kandydaci są kwalifikowani do przyjęcia do szkoły doktorskiej w zależności od miejsca na liście rankingowej, do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w danej dyscyplinie, po jednej osobie do każdego ogłoszonego tematu doktoratu, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej minimalnego wyniku punktowego w rekrutacji.

W sprawach rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej

rjo15-sd@polsl.pl

W sprawach rekrutacji do Wspólnej Szkoły Doktorskiej

tel. 32 603 42 80 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00)

Font Resize
Contrast